Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Betlehemsstjärnan en planetkonjunktion?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den 'stjärna' som flög framför de vise männen och slutligen stannade upp ovanför ett visst hus kan omöjligt ha varit en supernova eller något planetmöte.

Fråga: Om stjärnan som ledde de tre vise männen till stallet i Betlehem var en planetkonstellation, till exempel en konjunktion mellan Jupiter och Saturnus, hur kunde den då röra sig över himlen för att stanna över stallet eller grottan med Jesusbarnet? (K.M.)

Först av allt kan vi konstatera att det inte var Betlehemsstjärnan som ledde de vise männen, eller stjärntydarna, från österns länder till Herodes. Även om man ofta ser det framställt på det viset inom bildkonsten och i filmer, så säger bibeln ingenstans att någon stjärna "gick före" dem till Judeen. Den säger bara att de i "österlandet", där de kom ifrån, såg en stjärna "gå upp", dvs upptäckte en ny och ovanlig stjärnliknande företeelse (någon typ av starkt lysande astronomiskt fenomen) på himlen, vilket tolkades som ett tecken på att det fötts en prins i Juda rike. Följaktligen begav de sig till Judeen för att bära fram sina hyllningar till tronföljaren. Att de reste till huvudstaden, Jerusalem, berodde naturligtvis på att de utgick från att det var landets kung, Herodes, som var den nyfödde prinsens far (Matt 2:2).

Det var faktiskt inte heller stjärnan som fick dem att bege sig från Jerusalem till Betlehem. Uppgiften att den blivande konungen fötts just i Betlehem hade de i själva verket fått från Herodes, som i sin tur fått den från sina överstepräster och skriftlärda, som hämtat den ur de gamla profetiorna om den kommande gudakonungen, Messias.

"Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar" (Mika 5:2)

Det var först när de vise männen lämnat Herodes som stjärnan "gick före" dem, tills de kom till huset där Jesus och hans mor fanns (Matt 2:9).

Det finns många teorier om vad "stjärnan" egentligen var, allt från supernovor, exploderande stjärnor, till sällan förekommande planetmöten på någon plats på himlavalvet som tillmättes symbolisk betydelse. Vi vet inte heller när den första observationen av det aktuella himlafenomenet gjordes. Det kan ha rört sig om flera år före Jesu födelse. År 7 f Kr ska exempelvis planeterna Jupiter och Saturnus ha "mötts" i stjärnbilden Fiskarna, något som utan tvekan gjorde ett starkt intryck och gav upphov till diverse spekulationer om stora stundande händelser.

Den "stjärna" som observerades i det senare skedet då de vise männen var på väg från Jerusalem till Betlehem - "stjärnan" som flög framför dem och slutligen stannade upp och svävade på låg höjd omedelbart ovanför ett visst hus - kan emellertid omöjligt förklaras på det viset (supernovor och planeter står stilla på himlen). Och ser man stjärnan i relation till den upplevelse herdarna hade, då hela fältet runt omkring de chockade männen plötsligt lystes upp och en ängel kom fram och förklarade att den utlovade gudakonungen hade fötts "i Davids stad", dvs Betlehem, så tycks det nog snarast som att det var samma himmelska besökare som såg till att de vise männen hittade till rätt hus i Betlehem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu ålder vid de vise männens besök
Hur gammal var Jesus när de vise männen kom. Kom de samtidigt som herdarna? Bodde Maria, Josef och Jesus-barnet kvar i stallet?

De vise männen och astrologin
Om Gud menar att det är fel att syssla med astrologi och horoskop, varför använde han då stjärnorna för att uppenbara för de vise männen att Jesus hade fötts?

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josephus Flavius - för att Herodes den store dödade gossebarn upp till 2 års ålder som berättas i Matteus 2:16?

Måste Jesus födas i ett stall?
Fanns det verkligen ingen annanstans än en grotta där Maria kunde föda sitt barn? Borde inte Josef ha kunnat hitta nåt bättre ställe?

Jerusalem eller Egypten?
Hur kan Jesus ha burits fram i templet i Jerusalem efter 40 dagar, som det står i Lukasevangeliet, om Josef och Maria tog med sig honom och flydde till Egypten och stannade där ända tills Herodes hade dött?

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Vid den tid då Jesus föddes var Nasaret en mycket liten ort, ungefär 30 hektar stor (cirka 5-600 meter i diameter), med ett invånarantal på högst 500 personer, kanske inte mer än 50 familjer.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.