Följ Bibelfrågan på Facebook

Fanns vi innan vi föddes?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt bibeln börjar vårt liv när vår kropp, vår person, börjar ta form i vår mors livmoder...

Fråga: Om vi har en odödlig själ så måste ju den ha existerat innan vi föddes här på jorden. Var var vi då? (Å.S.)

Det finns absolut ingenting i bibeln som ens antyder att vi skulle ha en odödlig själ som existerade innan vi föddes. Isåfall skulle den här tillvaron bara vara någon form av reinkarnation (själavandring), och det är något som inte harmonierar med allt övrigt bibeln har att säga om vår tillvaro här och nu - och om odödlighet (dvs evigt liv) som en gåva vi får av Gud (Rom 6:23).

Däremot är det omöjligt att säga exakt när vårt "jag" blir till. Tankeverksamhet, minne, synintryck etc - allt det som är en förutsättning för ett "jag" - är ju knutet till våra fysiska sinnen och vår fysiska kropp. Om vi "plockar bort" våra tankar, vårt minne, vår hörsel, vår känsel etc etc, så är det helt enkelt inget "jag" kvar. Vårt "jag", vår personlighet, är med andra ord något som börjar utvecklas i samma stund som vårt medvetande blir till, i samma stund som de celler som till slut ska bli vår kropp börjar registrera och lagra intryck från omgivningen. Och bibeln säger att redan i det ögonblicket känner Gud oss som människor, som individer.

"Herren kallade mig, när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte" (Jes 49:1)

"Herren, han som danade mig till sin tjänare, när jag ännu var i moderlivet" (Jes 49:5)

Så enligt bibeln börjar vårt liv när vår kropp, vår person, börjar ta form i vår mors livmoder, på samma sätt som den första människan blev "en levande själ" (en person, en individ) i den stund då Gud "blåste liv i henne". Och från den stunden vårt "jag" blir till har Gud verkligen en plan med oss. Hans avsikt med oss som lever nu är densamma som hans avsikt har varit med alla miljarder människor som levt före oss (1 Mos 1:26). Att vi ska bli lika honom. Bokstavligen. Andliga varelser med evigt liv.

Men förutsättningen för att Gud ska kunna ge oss evigt liv är att vi vill bli lika honom. Gud kan inte - och kommer inte - att göra oss odödliga förrän vi har fattat beslutet att låta oss ledas av honom, att följa de eviga lagar som han har lagt ner i sin skapelse sedan tidernas begynnelse, och som upprätthåller hela skapelsen, hela universum, i harmonisk balans. Att göra oss odödliga utan att vi fattat det beslutet vore detsamma som att inbjuda till en kosmisk katastrof.

Därför måste vår tillvaro börja som fysiska varelser. Skapade av råmaterial från den himlakropp där vi lever (1 Mos 2:7), av materia, av förgängligt stoft, underkastade naturens nedbrytningsprocesser liksom allt annat materiellt. Men på väg mot en existens som är någonting helt annat. På väg mot det andra, fullbordande, steget - förvandlingen till den avsedda "slutprodukten", Guds avbild. Man skulle alltså kunna säga att vi befinner oss mitt i den första etappen av vår egen skapelseprocess. Ungefär som en puppa som en dag ska bli en fjäril, en spermie som ska bli ett foster eller ett foster som en dag ska födas som färdig människa. På samma sätt är Guds avsikt att vi en dag ska "födas" (uppstå eller förvandlas) till färdiga Guds avbilder - med evigt liv!

Gud skapade oss alla, varenda människa, med detta enda syfte. Och hans förhoppning är naturligtvis att inte något enda av hans barn ska gå förlorat (Matt 18:14 och 1 Tim 2:4), utan att alla de miljarder som har levt här på vår planet sedan den första människan såg dagens ljus - alla de miljarder som i dag lever runtom på jorden, i myllret på New Yorks gator eller bland kullarna i Marocko, på Sibiriens tundror eller i lyxkvarteren i Beverly Hills - en dag ska bli räddade ("frälsta" på gammal svenska) undan döden och förvandlas eller uppstå till evigt liv (1 Joh 2:25).

Men Gud tvingar inte någon. Han kan inte tvinga någon. Vi måste göra vårt val. Vi måste välja. Vi måste besluta om vi vill följa honom eller inte.

Ytterst hänger det alltså på oss själva om vi vill nå det mål som är avsikten med att vårt "jag" blev till i det där ögonblicket då vårt liv började, eller om vi vill att denna korta och flyktiga sekund av medvetande och liv i den kosmiska evigheten ska vara allt och att vår existens ska vara slut när vår fysiska kropp har tjänat ut.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kan själen dö
Eftersom Gud är den ende som kan uppväcka någon människa som dött är han följaktligen också den som ytterst har individens evighet i sin hand.

Kommer aborterade barn till himlen?
Vad händer enligt bibeln med de barn som dött genom missfall eller aborter eller i samband med förlossningen? Kommer de till himlen eller är de borta för alltid?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Bibeln säger att förutsättningen för att någon ska kunna uppstå till evigt liv är att hon har Guds ande inom sig. Den heliga anden utgör vår garanti för evigt liv.

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.