Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Predestinationsläran

Fråga: Jag skulle gärna vilja ha en kortfattad redogörelse för vad predestinationsläran innebär. (O.L.)

Svar: Predestinationsläran är läran om att Gud redan på förhand har bestämt varje människas eviga öde. Ordet kommer av latinska praedestino som betyder "bestämma på förhand".

Den här tanken har funnits med genom hela den kristna kyrkans historia. Olika teologer har utformat olika predestinationsläror, men kärnan i allihop har varit att Gud på förhand har bestämt vilka människor som ska bli frälsta.

Läran om "dubbel predestinering" innebär att Gud inte bara har bestämt att vissa människor ska bli frälsta, utan även att vissa ska gå evigt förlorade. Det var kyrkofadern Augustinus som stod för den klassiska utformningen av denna lära, men den ogillades av medeltidskyrkan. Även den lutherska kyrkan avvisade tanken att Gud på förhand skulle ha bestämt vilka som skulle bli fördömda och lärde att det bara finns en enda predestination, nämligen den till salighet, och att Gud inte förutbestämt någon enda till evig fördömelse. Den kalvinistiska kristendomen - den "reformerta" kyrkan - höll däremot fast vid den dubbla predestinationsläran.

Det är dock viktigt att påpeka att predestinationsläran i själva verket inte har något stöd i Bibeln. Den säger tvärtom att Gud vill att alla människor ska bli frälsta (dvs räddade undan döden) och få evigt liv. Se exempelvis 1 Tim 2:4.

Predestinationsläran baserar sig på några få bibelord, bl a några uttalanden av Paulus i Romarbrevet, där det talas om människor som Gud utvalt. Men vad dessa bibelord i själva verket handlar om är att Gud på förhand har valt ut vissa personer till vissa speciella uppgifter och på förhand bestämt när, var och hur han ska kalla dem till sig. Det har alltså inget att göra med huruvida han ska kalla dem och ge dem evigt liv. Det eviga livet är Guds syfte med alla människor som någonsin levt och kommer att leva.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Livets bok
Är alla skrivna i livets bok från början? När stryks man i så fall?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i Bibeln?

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Vilka är Guds utvalda?
Jesus var den första människan som uppstod till evigt liv, men han skulle följas av 'många bröder'.

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...