Följ Bibelfrågan på Facebook

Profan och andlig musik

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ibland får man därför en känsla av att en viss musikstil blir godtagbar som andlig musik bara därför att det har gått 20 år sedan den var populär i världen utanför de kristna leden.

Fråga: Vad är det som karakteriserar andlig musik? Är det inte så att olika musikgenrer vid olika tidpunkter har betraktats som mer eller mindre 'passande' för en kristen att utöva eller lyssna på? (R.S.)

Jo, alltsamman är enbart våra egna etiketter. Ingen musik är "andlig" eller "kristen" - och kan inte vara det. Lika lite som en viss konststil eller färgtyp eller målningsteknik kan vara andlig. Och detsamma gäller dans, sång, litteratur, teater, film och alla andra konstarter.

Däremot kan motivet, dvs det som framställs - i bild, i text, dans eller vilken konstart det nu må röra sig om eller vilket medel/medium det nu må uttryckas med - vara av andligt eller religiöst slag.

Den musik som har varit förhärskande i synnerhet inom frikyrkan i många år är ju ursprungligen mer eller mindre folk- eller countrymusik, dvs musik som inte alls användes i några religiösa sammanhang från början utan oftast i första hand var avsedd som underhållnings- eller dansmusik.

Ibland får man därför en känsla av att en viss musikstil blir godtagbar som andlig musik bara därför att det har gått 20 år sedan den var populär i världen utanför de kristna leden. Som om den tidsmässiga eftersläpningen skulle göra musiken mindre profan. Eller att "klassisk" musik skulle vara mer andlig än modern, stillsam musik mer andlig än rytmisk, "seriös" musik mer andlig än lättsam - eller att ett stycke skulle vara "andligt" bara därför att det en gång komponerades för användning i gudstjänsten.

Andra gånger tycks det hänga på instrumenten. Som om akustiskt skulle vara mer andligt än elektriskt/elektroniskt. Eller som om ett visst instrument är oandligt eller rentav djävulskt. Fiolen ansågs ju länge som "djävulens instrument" därför att den brukade användas till dans - och det dröjde innan dragspelet släpptes in i gudstjänstlokalerna, medan däremot orgeln var helt accepterad...

Resonemanget är lika absurt som att mena att ett abstrakt och "vilt" måleri skulle vara profanare (eller mindre andligt) än ett realistiskt måleri, att akrylfärg skulle vara profanare än oljefärg eller att poesi skulle vara andligare än prosa...

I själva verket är det med musik (och alla andra konstarter) som med allting annat - det avgörande är hur det används. Om musiken används som en hyllning till Gud, för att uttrycka en andlig upplevelse, en andlig övertygelse eller ett andligt budskap, då blir musiken "andlig" eller "kristen". Då spelar det ingen roll vilka instrument som används, vilken rytm man spelar i, vilken musikstil det rör sig om, när musiken komponerades eller i vilket syfte den kom till.

Slutligen är det värt att minnas att det som är profant inte alls behöver vara syndigt eller ogudaktigt på något vis. Ordet säger bara att det inte i sig självt är av religiös, andlig, kyrklig karaktär! Det är helt enkelt i moraliskt/religiöst hänseende värdemässigt neutralt.

Dans, datorer, måleri, bilar, litteratur, visor, flaggor, trumsolon...

Inget av detta är i sig självt andligt - och följaktligen är det profant. Liksom det mesta här i tillvaron. Men för den skull är det inte någonting ont. Däremot kan det utan tvekan användas på ett sätt som gläder Satan mer än Gud - eller för att prisa Gud och föra oss närmare honom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är synd?
Vad menar bibeln med begreppet 'synd'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.