Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomen och psykiska sjukdomar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man bör kunna förvänta sig att kristen sjukvårdspersonal utöver sitt yrkeskunnande visar prov på den nästakärlek som ska vara ett kännetecken på den som strävar efter att ha Jesus som förebild.

Fråga: Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka. Om någon blir psykiskt sjuk, hur hjälper ni dom då? Hur hjälper ni dom anhöriga? Varför tror ni att dom drabbas av psykisk ohälsa? Har ni några sjukhus behandlingshem med kristen riktning? (B.F.)

Kristendomen är tron på att Jesus är Kristus (Messias). Den har följaktligen ingen speciell syn på, och tar ingen ställning alls till, vare sig brutna ben, mässlingen, öroninflammationer eller psykiska sjukdomar/störningar - eller orsakerna till dessa tillstånd.

Kristendomen som sådan sysslar varken med diagnoser, vård eller hjälp till anhöriga. Allt detta är främst ett område för sjukvård och sociala myndigheter. Bland dessa finns det förstås många kristna, men deras arbete torde inte skilja sig från övrig personals arbete.

Dessutom finns det ju kristna som - personligen eller genom sitt medlemskap i en församling - kommer i kontakt med människor som direkt eller indirekt berörs av psykiska (och somatiska) sjukdomar. De försöker förhoppningsvis, precis som alla andra, vara till hjälp och stöd på olika sätt. Men hur man gör varierar från person till person och beror helt på de berördas behov och omständigheterna i övrigt.

Säkert finns det också behandlingshem med kristna grundare och/eller kristen personal, men någon speciell "kristen behandling" eller "kristen standardmall" för vård av psykiskt sjuka existerar inte (och kan inte heller existera). Men man bör givetvis kunna förvänta sig att kristen personal, just i egenskap av kristna, utöver sitt yrkeskunnande visar prov på den nästakärlek, förståelse, medmänsklighet och vilja att hjälpa som ska vara ett kännetecken på en människa som strävar efter att leva med Jesus som sin förebild.

Orsakerna till att människor drabbas av psykisk ohälsa anses främst vara av tre slag: rent fysiska rubbningar i hjärnans funktion, psykiskt påfrestande eller traumatiska upplevelser, eller ärftlig disposition.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristnas syn på sjukdom, vård och omsorg
Hur ser ni kristna på hälsa, sjukdom, vård och omsorg?

Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Döva i bibeln
Vad anser bibeln om döva? Har synen på dom döva ändrats med tiden?

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Lidande och ondska
Kan alla uttryck för vad vi anser vara ondska kopplas till syndafallet?

Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.