Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka var rafaeerna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Rafaeerna gick under olika benämningar bland olika folk (eller också syftar de olika namnen på rafaeiska undergrupper eller klaner/familjer).

Fråga: Vilka var rafaéerna i GT? Vad innebär det att härstamma från dem? Hade de några speciella attribut? Var,vad eller vilka kom de ifrån? Betraktas de som ett folkslag, eller behandlas de mer som en samling av bestämda namnsatta individer, som tex de grekiska gudarna eller ärkeänglarna? (H.S.H.)

Rafaeer (hebreiska "rephaim") är benämningen på ett gammalt folk (eller en folkgrupp) som levde i Palestina långt före israeliternas ankomst dit. De tillhörde Palestinas urinvånare, men vi vet ingenting om deras ursprung. Vid israeliternas ankomst levde de öster om floden Jordan, i moabiternas land och i Refaimdalen sydväst om Jerusalem. Rafaeerna var kända för att vara mycket långa eller storväxta. Og, kungen av Bashan, var en av de sista av rafaeerna.

Rafaeerna gick under olika benämningar bland olika folk (eller också syftar de olika namnen på rafaeiska undergrupper eller klaner/familjer).

Moabiterna kallade dem för "emeer" ("de fruktansvärda") eller anakiter (ättlingar till Anak), medan ammoniterna kallade dem "samsummim", ett ord som är besläktat med ett hebreiskt ord som betyder ungefär "mumlare" eller "folket vars tal låter som mummel".

Enligt bibeln utrotade Josua anakiterna (rafaeerna) från det område som israeliterna erövrade. Det var bara i filisteernas land - i Gaza, Gat och Asdod - som det blev några kvar. Filisteerna var ett av de sjöfolk som slog sig ner längs Palestinas medelhavskust och är upphovet till namnet "Palestina". Flera filisteiska krigare på kung Davids tid (bl a "jätten Goliat") anses ha varit av rafaeisk härkomst.

Uppenbarligen försvann de sedan helt ur historien - de finns inte omnämnda någonstans - och därför torde det inte heller finnas någon som kan anses härstamma från dem i dag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

David och Goliat
Goliat, den filisteiske jätten från Gat, var enligt 1 Sam 17:4 sex alnar och ett kvarter lång, dvs 2,92 meter.

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort var landet som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken?

Jättar i bibeln
Vad är det för folk Bibeln syftar på när den talar om "jättar"? Menar Bibeln att det verkligen har funnits jättar på jorden. Hur uppstod de isåfall och vad hände med dem?

Jahve och judarnas egen stat
Hur kommer det sig att judarna tror på Jahve? Och varför ville judarna få en egen stat 1897?

Varför 40 år i öknen?
Varför vandrade isreliterna i öknen i 40 år när man idag har sett att om man vandrar från egypten till israel så tar det bara 1,5 år?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.