Följ Bibelfrågan på Facebook

Guds rätt att döda

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sett i ett evighetsperspektiv har det inte särskilt stor betydelse om en människa dog i en översvämning år 82 före Kristus i stället för av ålder 12 år senare.

Fråga: Att Gud ibland använder naturkatastrofer och människor till att döda människor - det låter som nåt från islam, typ det heliga kriget. Betyder det att det är rätt att döda på Guds uppdrag? Om inte, utnyttjar då Gud människans synd för sina ändamål? (E.T.)

Det är möjligt att det låter som något från islam, men det är likväl vad bibeln säger att Gud har gjort och kommer att göra igen. Livet tillhör Gud och han har följaktligen all rätt att göra vad han vill med det. Han kan både ge liv och ta liv och ge det tillbaka igen.

Han har gjort det möjligt för oss att leva här som fysiska varelser den tid vi behöver för att välja om vi vill följa honom eller inte - ett beslut som vi måste fatta om Gud ska kunna låta oss genomgå nästa steg, förvandlingen till "slutprodukten" - andliga varelser som i alla avseenden är Guds avbilder.

Av olika skäl kommer inte alla att få möjlighet att göra sitt val under det här livet och följaktligen kommer Gud att låta dem uppstå till fysiskt liv längre fram så att de kan få sin valmöjlighet då.

Om Gud, i syfte att göra det möjligt för människan att nå det mål han har avsett, i vissa situationer anser sig tvingad att döda - genom naturkatastrofer eller med människor som redskap (något han även kommer att göra vid Jesu återkomst då Kristus kommer att slå ner de arméer som försöker hindra honom från att "landa" på jorden), så är det en åtgärd som måste ses i ljuset av det faktum att Gud också kan och kommer att uppväcka dessa människor igen.

Kom ihåg att Gud faktiskt låter varenda människa dö - förr eller senare.

Sett i ett evighetsperspektiv har det inte särskilt stor betydelse om en människa dog i en översvämning år 82 före Kristus i stället för av ålder 12 år senare, eller om hon blev halshuggen år 1219 istället för att dö i kolera år 1221. Sett ur Guds synvinkel är inte det avgörande om en människa lever ett, fem, 20 eller 90 år, utan att hon förr eller senare får möjlighet att bli den evighetsvarelse som han har avsett att alla människor ska bli.

Och ibland använder han människor som redskap för att genomdriva sina syften - vare sig vi gillar det eller ej...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Har Gud skapat ondskan?
Om människan kan välja ont måste det komma någonstans ifrån. Ondska kan inte uppstå ur intet. Om Gud är skaparen av allt, måste han ha tänkt de tankar vi tänker. Om vi tänker ont måste det komma från Gud. Alltså en ond gud.

Varför dödar Gud?
I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar, eller låter människor, döda. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket?

Ger bibeln kristna rätt att dräpa?
Varför finns det krigslagar i en bok där det står som ett av de viktigaste budskapen att "man skall icke dräpa". Och de "heliga korstågen". Berättigas det att döda bara för att man är kristen? Står ni över alla lagar?

Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Visar ondskan i världen att Gud måste vara antingen maktlös eller illvillig?
Vill Gud förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån kommer då ondskan?

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.