Följ Bibelfrågan på Facebook

Ska människan bli lik Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Människan beslutade sig för att själv göra sig lik Gud och utan Guds hjälp bestämma vad som skulle vara rätt och fel.

Fråga: Ofta hör man att Guds vilja är att vi ska bli lika Gud (Jesus). Men i 1 Mos 3:22 säger Gud att "människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid." Därefter drev han ut människan från Edens trädgård. Kan det vara så att syftet med människan var att hon skulle bruka och vårda skapelsen och lyda Gud, inte att hon skulle bli som Gud och ha kunskap om gott och ont? (M.Ö.)

Gud är den som i och med att han skapat allt också besitter den totala kunskapen om vad som är rätt och fel. Gud utgör så att säga själv den högsta normen. Och hans syfte var att han skulle göra oss lika honom - andliga varelser som fungerade i total harmoni med honom och hela skapelsen - genom att med sin ande visa oss vad som var rätt och fel.

Vad människan gjorde var att hon beslutade sig för att själv göra sig lik Gud. Det innebar att hon bestämde sig för att utan Guds hjälp själv bestämma vad som skulle vara rätt och fel. Det innebar att hon i stället för att utgå från Guds helhetssyn på sin skapelse utgick från sig själv och sina egna intressen, dvs från den egna fysiska organismens krav och behov utan hänsyn till helheten.

Hon hade alltså gjort sig själv lik Gud i så måtto att hon hade en moral, men det var hennes egen moral, inte Guds. Det var hennes egen syn på vad som var rätt och fel, ont och gott - inte Guds syn - och därför kunde inte Gud ge henne evigt liv.

Men mänsklighetens tidigare felsteg förhindrar inte Gud från att slutligen förverkliga sitt syfte med oss:

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han [Kristus] uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är" (1 Joh 3:2)

"Då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet" (1 Kor 15:52-53)

"Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet" (Fil 3:21)

Och då har vi nått det mål som Gud avsåg redan från början.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Varför skapade Gud oss människor?
Står det nånstans i Bibeln VARFÖR Gud skapade oss och VARFÖR Jesus måste komma och starta en ny religion?

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Vad menas med 'frälsning'?
'Frälsning' är ett gammalt svenskt ord som helt enkelt betyder - räddning. Vi har till exempel ordet i den gamla benämningen på livboj eller räddningsboj, 'frälsarkrans'.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.