Följ Bibelfrågan på Facebook

Regnbågen efter syndafloden

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det första omnämnandet i bibeln av en regnbåge är i redogörelsen för Guds förbund med Noa och hans ättlingar.

Fråga: Enligt Gamla testamentet skapade Gud regnbågen efter syndafloden. Enligt vetenskapen skapas regnbågen genom vattenmolekylens byggnad, då den ger ett spektra. Har alltså vattnet haft en annan form än H2O innan syndafloden? (E.N.)

Det finns många komplicerade teorier och formler för att förklara uppkomsten av en regnbåge. I grunden handlar det emellertid om att regndroppen fungerar som ett litet prisma, dvs när det vita ljuset tränger in i en regndroppe bryts det och delas upp i olika färger. Varje färg träffar insidan på droppens yta och reflekteras tillbaka i olika, specifika vinklar, vilket gör att vi ser en båge med alla spektrums sju färger.

Det första omnämnandet i bibeln av en regnbåge är i redogörelsen för Guds förbund med Noa och hans ättlingar, efter det att de överlevande från syndafloden kommit ut ur arken, då Gud säger att den regnbåge han "sätter i skyn" ska tjäna som ett tecken, en påminnelse om hans löfte att aldrig mer låta jorden drabbas av en sådan katastrof.

Det är viktigt att konstatera att det inte står någonstans att Gud "skapade" regnbågen vid detta tillfälle (det skulle isåfall förutsätta att det dessförinnan rått andra naturlagar, som inneburit att vattendropparna i luften inte gett upphov till någon regnbåge), utan att Gud här talar om den regnbåge han "sätter i skyn" (oftast när ett regnväder passerat).

Man skulle kunna jämföra med att vi säger till någon att "flaggan vi hissar mot skyn" i fortsättningen ska vara en påminnelse om det land vi bor i etc. Det innebär inte att flaggan skapas vid det tillfället eller att vi aldrig tidigare har hissat den. Däremot innebär det att den flagga vi "hissar mot skyn" fortsättningsvis ska vara ett tecken, något som får oss att tänka på vårt land.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Och hur tog sig djuren på andra kontinenter dit för att överleva syndafloden?

Noas ark och bibelns mått
Det totala utrymmet ombord på arken Noa lät bygga var ca 45 000 kubikmeter.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.