Följ Bibelfrågan på Facebook

Är reiki och qigong bara båg?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Varken qigong eller reiki har någonting med andlighet eller religion att göra.

Fråga: Är andliga metoder för att bota sjuka bara båg, t.ex. reiki healing? Chi gong? (C.H.)

Att tala om "båg" är att göra det alltför enkelt för sig... och dessutom är varken reiki eller qigong några andliga metoder.

Qigong är en kinesisk hälsogymnastik som bygger på föreställningar om "livsenergins" cirkulation i kroppens energikanaler. Det är inget andligt eller religiöst över huvud taget - och följaktligen inget som "konkurrerar" med tron på Kristus som vägen till Gud (inte mer än västerländsk gymnastik eller skateboardåkning).

Reiki är en behandlingsform som bygger på grundtanken att kroppen är omgiven av flera skikt av energifält, att sjukdomar medför att det uppstår energibrist någonstans, samt att terapeuten från sina händer överför energi som reparerar denna brist. Det har inte heller någonting med andlighet eller religion att göra, utan är - om det nu är så att det fungerar - ett naturligt, om än fortfarande outforskat, fysikaliskt fenomen.

Det finns skäl att vara skeptisk till den här sortens "energi-prat", men om det fungerar så är det ju bra, även om det så bara handlar om avslappning som kan vara hälsosam för både kroppen och psyket.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nya terapiformer, 'new age' och kristen tro
Problemet är att många ger "ockulta" förklaringar till fenomen som i själva verket inte är ett dugg övernaturliga, utan har en helt naturlig vetenskaplig förklaring.

Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing - den här sortens olika terapier där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller?

Yoga och ayurveda
Om en kristen skulle tvingas ta avstånd från alla företeelser som har sitt ursprung i främmande kulturer/religioner, skulle vi inte kunna använda vare sig narkos, hypnos eller akupunktur.

Är alternativmediciner ockultism?
Mängder av behandlingsmetoder, som i dag förekommer i "ockulta" sammanhang, kommer säkert en dag att visa sig vara helt naturliga och vetenskapligt förklarliga.

Kan djävulen bota sjukdomar?
Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.