Följ Bibelfrågan på Facebook

Bön om Guds rike i 'Fader vår'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gudsriket var själva kärnan i Jesu förkunnelse.

Fråga: Vad betyder orden 'Ske Din vilja såsom i himmelen så och på jorden' i bönen 'Fader vår'? (M.H.)

Den aktuella textraden lyder så här i de nya översättningarna:

"Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen" (Bibel 2000) och "Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen" (Folkbibeln)

De här orden är en fortsättning på den föregående raden:

"Tillkomme ditt rike" (eller "Låt ditt rike komma")

Innebörden är helt enkelt en bön till Gud att hans rike (det Gudsrike - eller himmelrike - som Messias ska upprätta på jorden) snart ska komma och bli verklighet så att hans vilja härskar här på vår planet på samma sätt som den redan nu härskar i himlen. Faktum är att en mycket stor del av bibeln handlar just om detta - om hur Guds vilja en dag kommer att råda på jorden, på samma sätt som i himlen. En mängd profetior berättar i detalj om vad Gud kommer att göra med vår värld och hur livet på jorden kommer att gestalta sig när Guds rike blir verklighet.

Gudsriket var själva kärnan i Jesu förkunnelse. Och följaktligen var det också kärnan i det budskap han gav sina lärjungar i uppdrag att sprida ut:

"Guds rike är nära. Snart är det verklighet. Om ni vill ha en plats i Guds rike måste ni vända om från det liv ni lever nu och börja följa Gud."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Var finns himmelriket?
Sa Jesus att himmelriket fanns "mitt ibland" oss eller "inom" oss? Folkbibeln och Bibel 2000 översätter Lukas 17:20-21 olika.

Präst - ett framtidsjobb?
Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det också behov av förkunnare...

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för 'förstling' och 'förstlingsfrukt'. Vad är det för uttryck och vad menas med det?

Jesu budskap
Vilken är den historiska situationen i Israel (Palestina) vid den tid då Jesus lever? Och vad var Jesus budskap till människorna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.