Följ Bibelfrågan på Facebook

Snabbast växande religionen

Bibelfrågan: Frågor och svar

En avgörande fråga är om man ska räkna med människor som 'föds' in i religionen eller bara räkna dem som på grund av en personlig övertygelse ansluter sig till en viss religion?

Fråga: Vilken religion ökar mest idag? (E.)

Vilken religion som växer snabbast beror på hur man räknar. En religion som fördubblar sitt medlemsantal varje år växer ju fortare än den som bara ökar med 10 procent. Men om den förstnämnda bara har hundra medlemmar och den sistnämnda har en miljon, så innebär den tioprocentiga ökningen många fler nya troende... och då kan man ju säga att den växer fortare.

En annan fråga är ju om man ska räkna med människor som "föds" in i religionen, dvs kallas "kristna" eller "muslimer" därför att de råkar födas i ett "kristet" eller "muslimskt" land - eller om man bara ska räkna dem som på grund av en personlig övertygelse ansluter sig till en viss religion.

Om man räknar dem som föds till en viss religion, så leder sannolikt islam som förekommer mest i fattiga länder med höga födelsetal.

Om man däremot räknar dem som medvetet väljer att ansluta sig till en viss religion, så leder sannolikt kristendomen.

Som sagt - allt beror på hur man räknar...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hade Jesus förståelse för andra religioner?
Skulle du kunna ge exempel ur bibeln där Jesus visar förståelse och omtanke med de människor som föds in i andra religioner?

Kristendomen - bara en kopia av andra religioner?
Inom den egyptiska religionen fanns det bilder av Isis med Horus i famnen som var slående lika bilderna av Maria med Jesus i famnen.

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Är kristendomen den största religionen?
Vilken religion har den största utbredningen i världen? Mest spridd? Har den religionen också flest anhängare? Vilka religioner kommer därnäst?

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Kristendomen är en religion som man bara kan tillhöra genom ett eget beslut att följa Jesus Kristus.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.