Följ Bibelfrågan på Facebook

Är kristendomen den största religionen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den religion som är mest spridd och även har flest anhängare är kristendomen.

Fråga: Vilken religion har den största utbredningen i världen? Mest spridd? Har den religionen också flest anhängare? Vilka religioner kommer därnäst? (H.B.)

Den religion som har den största spridningen i världen är utan tvekan kristendomen, i alla dess olika former. Den finns i alla världsdelar och på de minsta öarna i Stilla havet - överallt. Det är också den religion som har flest (mer eller mindre troende) anhängare, drygt 2 miljarder.

På andra plats i fråga om antal anhängare kommer islam med 1,3 miljarder troende. Den är i stort sett koncentrerad till Nordafrika, Mellanöstern och delar av Asien.

På tredje plats följer hinduismen med 900 miljoner anhängare. Den finns däremot nästan uteslutande i Indien och området däromkring.

På fjärde plats har vi buddismen, som har 360 miljoner anhängare. Även den är i stort sett begränsad till en del av världen, dvs till Asien. (Buddismen har visserligen blivit ganska populär runtom i världen, men buddisterna är ändå mycket få i Europa, Amerika och Australien i jämförelse med antalet kristna.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om man enligt Nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna?

Kommer religionerna att finnas i framtiden?
Hur kommer Sverige se ut en bit in på 2000-talet? kommer religionen/religionerna att överleva?

Varför välja kristendomen?
Varför ska man välja/tillhöra kristendomen och inte andra religioner? Vad är det som gör kristendomen så "bra"?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.