Följ Bibelfrågan på Facebook

Begick översteprästen ett brott då han rev sönder sina kläder?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Mose lag betraktades inte som vår tids lagar, som absoluta direktiv, utan som en vägledning för ett fungerande samhälle.

Fråga: I 3 Mos 21:10 förbjuder bibeln överstepräster att riva sina kläder. Likväl rev översteprästen sina kläder under Jesus rättegång (Matt 26:65). Fick översteprästen sparken efter rättegången? Eller var han inte så noggrann med vilka lagar Gud hade gett Israel? (R.G.)

Det behöver inte nödvändigtvis ha varit ett brott mot de gammaltestamentliga föreskrifterna när översteprästen rev sönder sina kläder. Enligt vissa uttolkare gällde förbudet för präster att riva sönder sina kläder endast vid sorg efter en död. Det var sed bland judarna att riva sönder sina kläder som ett uttryck för djup sorg (man rev då sönder livklädnaden på framsidan från halsen och någon decimeter ner, men linnet och manteln rev man inte) och det var alltså detta som inte var tillåtet för en präst att göra. Men i det aktuella fallet vid rättegången mot Jesus rev översteprästen sönder kläderna "å Guds vägnar", som ett uttryck för helig förtvivlan och vrede över den hädelse han menade att Jesus gjorde sig skyldig till.

Men även om översteprästen faktiskt bröt mot de gammaltestamentliga befallningarna när han rev sönder sina kläder behöver det inte ha fått några konsekvenser för hans del. Det är nämligen svårt att säga i vilken utsträckning dessa föreskrifter åtlyddes på Jesu tid. Under de ett och ett halvt årtusende som gått sedan israeliterna fick de tio buden och de övriga befallningarna genom Moses hade lagtolkare (skriftlärda) arbetat med att detaljstudera texten, förklara den och anpassa den till de förhållanden som rådde i samhället. Vi ska komma ihåg att Mose lag inte betraktades som vår tids lagar, som absoluta direktiv, utan som en vägledning för ett fungerande samhälle, och "vägledning" är också vad det hebreiska ordet Torah (beteckningen på de fem Moseböckerna) betyder.

Synen på den mosaiska lagen och dess tillämpning varierade över huvud taget mycket, och medan exempelvis fariseerna var extremt noga i sin laglydnad, utarbetade omsorgsfulla föreskrifter för praktiskt taget varje minut i det dagliga livet och såg ner på alla som inte följde lagen till punkt och pricka, var medlemmarna i det saddukeiska partiet (varifrån de flesta prästerna kom) minst religiösa och mycket friare i sin tolkning och tillämpning av Mose lag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Jude och kristen
Det faktum att farisén Paulus accepterade att Jesus var den väntade Messias gjorde honom inte till mindre jude.

Rättegången mot Jesus
Domen mot Jesus utgör ett av historiens värsta justitiemord. Rättegången var en skenrättegång, där en liten inflytelserik grupp inom det judiska politisk-religiösa etablissemanget satte den judiska lagen ur spel.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.