Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad sa soldaterna vid Jesu kors?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad sa de romerska vakterna när Jesus dog? (C.S.)

De sa säkert många saker och bör ha blivit ganska förskräckta på grund av jordskalvet som inträffade i samband med Jesu död. Vad bibeln återger är naturligtvis bara sådant som de som stod i närheten kan ha hört.

Matteus 27:54 och Markus 15:40 nämner att en romersk officer och några romerska soldater som bevakade Jesus utbrast att han verkligen måste ha varit Guds son. Och Lukas 23:47 berättar att en romersk officer (vilket bör ha varit samma officer som Matteus och Markus nämner) påpekade att "den mannen [dvs Jesus] hade verkligen inte begått något brott".

Vad soldaterna menade med "Guds son" vet vi däremot inte. Med tanke på att de var romare måste begreppet "guds son" ha haft en helt annan innebörd för dem än för judarna. Man kan väl anta att en romare, som trodde på många gudar, snarast blev övertygad (av de extrema händelserna vid Jesu död) om att mannen där på korset inte var någon vanlig människa, utan någonting mycket mer, rentav en "gudason".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Var låg Golgata (Golgota)
Golgata låg strax utanför staden, utan tvekan på en väl synlig, allmän plats, eftersom romarna ville att avrättningarna skulle fungera som avskräckande exempel och ses av så många som möjligt.

Vad var Jesu sista ord?
Evangelieskrivarna ger helt olika versioner av Jesus dödsögonblick och vad han sade före han dog. Alla kan väl inte vara rätt?

Fanns det en tvärslå på Jesu kors
Vet man med säkerhet att romarna använde en tvärslå i sina korsfästningar? Finns det dokumenterade bevis för att detta och i såna fall, att det hade börjat redan vid jesu död? Har du dokumenten för detta också?

Skylten på Jesu kors
Överst på Jesu kors fanns en skylt där det stod angivet vilket brott han dömts till döden för. De fyra evangelisterna ger olika uppgifter om vad det stod på skylten.

Korsvägen - Jesu väg till Golgata
Den katolska traditionen med 'Korsvägen', den symboliska vandringen med pauser och böner vid 14 olika 'stationer' på vägen till Jesu korsfästelse och uppståndelse.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.