Följ Bibelfrågan på Facebook

Liv i rymden - ett hot mot kristendomen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Guds frälsningsplan - som ju faktiskt egentligen är en del av hans skaparplan - kan ta sig många olika uttryck i olika delar av universum.

Fråga: Vad händer med den kristna tron om det visar sig att det finns intelligenta varelser ute i universum? (L.L.)

Även om vi i dag inte vet någonting om förhållandena på andra planeter än våra allra närmaste grannar i rymden - och där tycks det inte existera något liv - så är sannolikheten för att det ska finnas fler planeter i universum som hyser liv statistiskt sett överväldigande stor. Det torde knappast finnas några vetenskapsmän som inte är övertygade om att det måste finnas liv på andra håll i universum.

Kanske är det helt enkelt så att Gud har lagt in livet som en självklar beståndsdel i det kosmos han skapat. Kanske innebär det i sin tur att livet i ett oändligt universum har tagit oändligt många olika former. Eller kanske innebär det tvärtom att livet överallt följer vissa givna mönster, oavsett på vilken planet det utvecklas - på samma sätt som livet i havet (fiskarna) liknar livet i luften (fåglarna), som i sin tur också liknar livet på land (däggdjuren), men anpassat till olika levnadsbetingelser.

Kanske finns det miljarder planeter i rymden med olika former av liv. Kanske finns där varelser som liknar oss, kanske inte. Kanske finns där livsformer som vi över huvud taget inte kan föreställa oss. Kanske är de evighetsvarelser, till utseendet helt olika oss, men till sitt innersta väsen Guds likar. Kanske finns det både onda och goda. Kanske är de långt mer utvecklade än vi, kanske står de på samma nivå som insekter...

Faktum är att vi inte vet någonting om detta. Alltsamman är och förblir tills vidare rena spekulationer. Tankarna kan leda hur långt som helst, och med tanke på de oerhörda avstånden i universum kommer vi kanske inte ens att få svar på våra frågor i den här tillvaron.

Men oavsett hur verkligheten ser ut, oavsett om det finns liv på andra planeter, oavsett hur det livet isåfall är utformat, oavsett om det finns intelligenta varelser i andra delar av universum, så har detta ändå ingen betydelse för kristendomen! Inget av detta påverkar vårt förhållande till Gud, lika lite som om vi hittar intelligent liv i havet?

Och det har vi ju faktiskt gjort. Delfinerna är inte dumma och inte späckhuggarna heller, för den delen! Saken blir inte annorlunda bara för att varelserna i fråga lever på någon annan himlakropp.

Bibeln handlar om vår planet, om oss och vår relation till Gud, om Guds syfte med oss och vår eviga framtid. Den gudomliga plan, som bibeln uppenbarar - det som berör oss - gäller för detta lilla klot i rymden, den värld som vi befolkar, under just den sekund i evigheten som vi upplever nu.

Guds frälsningsplan - som ju faktiskt egentligen är en del av hans skaparplan - kan ta sig många olika uttryck i olika delar av universum, men ingenting förändrar det faktum att vi är skapade till ett evigt liv som Guds barn, och vägen dit finns presenterad på bibelns sidor - i Jesu undervisning - i Guds ord!

Guds plan med oss människor på jorden berör inte andra - mer eller mindre intelligenta - varelser i havet, uppe i luften eller i våra skogar. Guds plan med oss är och förblir densamma oavsett om det finns miljoner mer eller mindre intelligenta livsformer här på jorden eller på någon annan planet i universum.

Vår väg till livet går genom Jesu offer, genom Guds ande som är liv och ger liv, genom uppståndelse och förvandling - oavsett vilka varelser som lever i sanden på planeten Mars eller på en strand i Västindien, oavsett vilka civilisationer som har uppstått och utvecklats på andra sidan Vintergatan eller i en myrstack i Småland (och vad Gud har planerat för dess invånare), oavsett vilka intelligensnivåer eventuella invånare i fjärran galaxer har uppnått!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Uppror i himlen?
Hur ska Gud kunna förhindra att vi gör uppror mot honom i himlen, på samma sätt som vi gör här och på samma sätt som Satan gjorde en gång?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början?

Måste Jesus dö för varelser på andra planeter?
Om det finns varelser på andra planeter skulle ju det få till konsekvens att vår frälsare Jesus Kristus tvingas upprepa sin livsgärning och efter tortyr, åter och åter dö en kvalfylld offerdöd runt om i universum på ett kors i all oändlighet.

Kan djur få evigt liv?
Har djur också möjlighet att få evigt liv, eller är det bara människor som har det?

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Finns det liv i rymden?
Visst talar bibeln om liv utanför jorden, men när den gör det handlar det inte om några gröna små gubbar...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.