Följ Bibelfrågan på Facebook

Kung Salomo och drottningen av Saba

Bibelfrågan: Frågor och svar

När drottningen av Saba såg all Salomos vishet, såg huset som han hade byggt, rätterna på hans bord, hovmännen, tjänarna och munskänkarna, då blev hon andlös av häpnad.

Fråga: Såg på TV en film om kung Salomo! Enligt filmen skulle kung Salomo ha en son med drottningen av Saba! Jag har letat i bibeln men inte hittat något om det. (W.L.)

Det stämmer. Det står inget i bibeln vare sig om något kärleksförhållande mellan kung Salomo och drottningen av Saba eller att de skulle ha haft en son tillsammans.

Den enda gången drottningen av det arabiska riket Saba (Seba) nämns i bibeln är i berättelsen om hur hon besökte kung Salomo. I Första kungaboken 10 berättas att hon "hade hört ryktet om Salomo och kom för att sätta honom på prov med svåra frågor".

"Hon hade med sig stora rikedomar till Jerusalem, kameler lastade med kryddor, guld i mängd och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade med honom om allt hon hade tänkt på, och han gav henne svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som kungen inte kände till och kunde ge besked om.

När drottningen av Saba såg all Salomos vishet, såg huset som han hade byggt och rätterna på hans bord, såg hovmännen sitta där och tjänarna i sina dräkter och munskänkarna passa upp, såg offren han frambar i Herrens hus, då blev hon andlös av häpnad. Och hon sade till kungen: 'Det var alltså sant, det jag hörde i mitt land om dig och din vishet. Jag kunde inte tro vad som berättades förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man inte ens berättat hälften för mig, din vishet och ditt välstånd överträffar allt jag fått höra. Lyckliga dina kvinnor, och lyckliga dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till din vishet. Herren, din, Gud, vare lovad som har funnit behag i dig och satt dig på Israels tron. I sin oändliga kärlek till Israel har han gjort dig till kung, för att du ska sörja för lag och rätt.'

Och hon skänkte kungen 120 talenter guld, kryddor i mängd och ädelstenar. Så mycket kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig förts in i landet sedan dess... Sedan vände hon hem till sitt land igen med sina tjänare" (1 Kung 10:1-13)

Bibeln säger däremot ingenting om att Salomo skulle ha fått barn med drottningen av Saba. Visserligen avslutas berättelsen med uppgiften att "kung Salomo gav drottningen av Saba allt hon önskade", vilket ju kan tolkas hur man vill, men om hennes önskemål skulle ha varit av den karaktären att resultatet hade blivit ett barn, så borde det nästan ha omnämnts.

Dessutom är det väl frågan om kung Salomo kan ha haft vare sig tillräckligt intresse, lust eller ork. Enligt bibeln hade han redan 700 hustrur och 300 bihustrur...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Salomos förmän
Hur många förmän hade Salomos fogdar under sig? 1 Kung 9:23 säger 550 stycken, men enligt 2 Krön 8:10 var det 250 förmän som befallde över arbetarna.

Davids ätts stammoder
Jesus var troligen ättling till David både genom sin köttsliga mor och sin juridiska far.

Var Salomo världens visaste eller inte?
Den vise kung Salomo byggde ett hus åt Gud trots att Bibeln säger att den Högste inte bor i något som är byggt av människohand...

Tempelpelarna Jakin och Boas
Jakin och Boas var namnen på de två höga pelare som Israels kung Salomo lät resa på vardera sidan om ingången till templet.

Drömsyner i bibeln
Bibeln berättar om hur Gud, både på det gamla och det nya testamentets tid, i exceptionella fall kunde uppenbara sig för människor i drömmar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.