Följ Bibelfrågan på Facebook

Josuas orena kläder

Bibelfrågan: Frågor och svar

Josua symboliserar det judiska folket som svikit Gud, avvikit från hans vägar och orenat sig.

Fråga: Jag undrar över följande ord i Sakarja 3:1-3: "Sedan lät han mig se översteprästen Josua stående inför HERRENS ängel; och Åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men HERREN sade till Åklagaren: 'HERREN skall näpsa dig, du Åklagare; ja, HERREN skall näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då icke denne en brand, ryckt ur elden?' Och Josua var klädd i orena kläder, där han stod inför ängeln." Josua var väl den som efter Moses förde Gudsfolket till det utlovade landet. Varför beskrivs Josua här ha orena kläder? Och vad är innebörden i berättelsen? (J.K.)

Sakarja var profet efter återkomsten från den babyloniska fångenskapen och en av de pådrivande krafterna bakom återuppbyggandet av templet. Hela hans budskap (som finns i Sakarjas bok) syftar till att uppmuntra folket att vända tillbaka till Gud och visa dem vilka fantastiska framtidsplaner Gud har för dem.

Den person Sakarja ser i sin syn är inte den Josua som ledde israeliterna in i Kanaan, utan en överstepräst med samma namn. "Josua" var ett väldigt vanligt namn i Israel. Även Jesus är den grekiska formen av detta namn, "Yeshua". Översteprästen Josua symboliserar det judiska folket (översteprästen är ju alltid folkets representant inför Gud) som Åklagaren anklagar för att ha svikit Gud, avvikit från hans vägar och orenat sig.

Men Gud tillrättavisar Åklagaren, inte därför att anklagelserna är oriktiga utan därför att israeliterna är hans utvalda folk. Även om de har syndat så är de hans förbundsfolk. Därför förlåter han folket dess synder och det symboliseras med att han byter översteprästens lortiga kläder mot rena prästerliga plagg.

Men Gud understryker också att förbundet och löftet inte är villkorslöst. Det finns en förutsättning för att folket ska förbli i detta nya, rena och förlåtna tillstånd: "Om du vandrar mina vägar och håller mina bud..."

Sedan fortsätter Gud med att utlova Messias ("Telningen" som ska åtrupprätta Davids tron) ankomst, och "den degen" ska det bli fred och välstånd och glädje för alla:

"Se, jag ska låta Telningen, min tjänare, komma... Jag skall utplåna landets skuld på en enda dag. Den dagen ska ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd" (Sak 1:10)

Slutet av Sakarjas bok innehåller så en rad profetior om Messias ankomst, den sista striden på "den yttersta dagen" och upprättandet av Guds rike på jorden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns författare
Vet man vilka det var som skrev böckerna i Bibeln?

Gamla testamentet och Torah
Judarna delar in sina heliga skrifter i tre avdelningar: Lagen, Profeterna och Skrifterna.

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

Var Sakarja Berekjas eller Jojadas son?
Varför står det olika i Matt 23:35 och 2 Krön 24:20-21 om vem som var prästen Sakarjas far?

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus?

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.