Följ Bibelfrågan på Facebook

Sakramenten

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sakramenten är någon som har utvecklats inom de kristna församlingarna under seklernas lopp.

Fråga: Hur många heliga sakrament har vi i den Svenska kyrkan och vilka är de? (H.M.K.)

Sakramenten i den lutherska kyrkan, som Svenska kyrkan tillhör, är två stycken: dop och nattvard. Den romerskkatolska liksom den ortodoxa kyrkan har sju sakrament. Förutom dop och nattvard räknar man konfirmation, bot, sista smörjelsen, prästvigning och vigsel/äktenskap som sakrament, dvs heliga handlingar varigenom Guds nåd förmedlas till människan.

Det ska betonas att allt detta är mänskliga ”konstruktioner” som inte har någonting med tron på Jesus som Messias att göra, utan är någon som har utvecklats inom de kristna församlingarna under seklernas lopp. Det är förklaringen till att sakramenten är olika inom olika kyrkor.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.