Följ Bibelfrågan på Facebook

Salome - danserskan som fick Johannes Döparens huvud på ett fat

Bibelfrågan: Frågor och svar

I samband med sin födelsedag höll Herodes Antipas en stor fest där han bad sin styvdotter Salome dansa.

Fråga: Vet man någonting mer om Herodes dotter, hon som begärde att få Johannes Döparens huvud på ett fat? (L.Ö.)

Hon hette Salome och var dotter till Herodes den stores son Herodes Filippus och hans hustru Herodias som bodde i Rom. Herodias skilde sig emellertid från honom och gifte om sig med hans bror Herodes Antipas som var landsfurste över Galileen och Pereen.

Det här äktenskapet kritiserades skarpt av Johannes döparen, vilket resulterade i att Antipas lät gripa och fängsla honom. Helst skulle han ha velat avrätta honom, men han avstod för att inte stöta sig med folket som betraktade Johannes som en profet.

I samband med sin födelsedag höll Herodes Antipas en stor fest där han bad sin styvdotter Salome dansa inför de församlade som bestod av hans närmaste män, militära befälhavarna och diverse höga personer från Galileen.

Antipas blev så förtjust över Salomes framträdande att han lovade att ge henne vadhelst hon begärde. På sin mors uppmaning bad hon att få Johannes döparens huvud på ett fat. Herodes Antipas gick motvilligt med på det och så lät han halshugga Johannes Döparen (som då redan satt fängslad). Huvudet överlämnades till Salome som sedan gav det till sin mor.

Berättelsen finns i Mark 6:22, men Salomes namn finns inte angivet där. Den uppgiften kommer från den judiske historikern Josefus.

Han berättar vidare att Salome senare gifte sig med Herodes Antipas halvbror, Filippus II, som var landsfurste över landskapen norr och öster om Gennesarets sjö. De fick inga barn. Efter Filippus död gifte hon om sig med sin kusin Aristobulus och fick tre söner.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fel i bibeln om Herodes?
På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare. Hur är det möjligt?

Var det samma Salome?
Var Herodes styvdotter Salome samma kvinna som var med vid Jesu grav?

Petrus och Andreas första möte med Jesus
Eftersom Petrus och Andreas kände Jesus sedan tidigare - och redan var övertygade om att han var Messias - tvekade de inte när de fick erbjudandet att bli hans elever.

Var Johannes döparen profeten Elia?
Det är viktigt att understryka att Jesus inte säger att Johannes var någon sorts reinkarnation av Elia.

Jesus och Johannes döparen
Med tanke på att både Jesus och Johannes skulle komma att bli verksamma som förkunnare är det väl inte otroligt att de resonerade om olika religiösa frågor.

Visste Döparen vem Jesus var?
Varför frågade Johannes Jesus om han var den som skulle komma, dvs Messias? När han döpte Jesus innan så visste han ju vem han var.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.