Följ Bibelfrågan på Facebook

Herodes, Herodias, Filippus och Salome

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag skulle vilja ha hjälp med att reda ut vilka Herodias, Herodes, Filippus och Salome det är som nämns i Nya testamentet och vem Salome egentligen gifte sig med? (P.B.)

Herodias var dotter till Aristobulus, Herodes den stores son i dennes andra äktenskap. Hennes första make var hennes farbror, dvs Aristobulus bror, Herodes Filippus. Denne Filippus kallades Filippus I för att inte förväxlas med sin yngre bror, tetrarken Filippus (Filippus II) som bodde i staden Caesarea i Batanea, medan Herodias och Filippus I (som gjorts arvlös strax före sin fars död) bodde i Rom.

Herodias och Herodes Filippus hade en dotter som hette Salome. När Herodias lämnade Filippus och i stället flyttade till hans brors, Herodes Antipas, residens i Tiberias vid Gennesarets sjö tog hon med sig Salome dit. Det var denna Salome som på sin mors inrådan begärde att Johannes döparen skulle halshuggas, därför att han kritiserat Herodias äktenskap med Herodes Antipas.

Salome gifte sig längre fram med sin farbror, tetrarken Filippus II, som bodde i Caesarea.

Att det rör sig om olika Filippus framgår av att Filippus II omnämns med titel medan hans bror Filippus I (Herodias förste make) bara nämns vid namn. Han hade ju ingen titel utan var en helt vanlig civilperson.

I Lukas 3:1 nämns alltså Herodes Antipas, tetrark över Galiléen, och hans bror Filippus II, tetrark över bl.a. Trakonitis.

Matteus 14:3 avser Herodes Antipas.

Lukas 3:19 och Markus 6:17 avser Herodes Antipas och hans bror Filippus I (den Filippus som Herodias var gift med och som bodde i Rom).

Men det är värt att notera att evangelisterna inte är så exakta när det gäller titlar (ofta använder man bara den allmänna benämningen "kung" även om det gäller etnarker eller tetrarker), eftersom deras läsare visste vilka personer man syftade på. Ungefär som journalister som skriver om kronprinsessan Victoria. De kanske nämner hennes titel vid något tillfälle, men många gånger nöjer de sig med att bara skriva Victoria eftersom läsarna vet vem de menar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Salome - danserskan som fick Johannes döparens huvud på ett fat
Vet man någonting mer om Herodes dotter, hon som begärde att få Johannes Döparens huvud på ett fat?

Tog Matteus och Markus fel på Filippos?
Vem var Herodias make Filippos som nämns i Matteus 14:3 och Markus 6:17. I Matteus 14:3 och Markus 6:17 står det att Herodias tidigare make var Herodes Antipas bror Filippos. Men enligt historikern Josefos var Filippos gift med en Salome och han nämner inget annat äktenskap. Blandar evangelisterna ihop personerna?

Fel i bibeln om Herodes?
På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare. Hur är det möjligt?

Herodes kungatitel
På många internetsidor hävdas det att Herodes fått fel titel i berättelserna om Jesu födelse där han kallas "kung". Man menar att det inte fanns någon judisk kung eftersom Rom styrde över judarna med hjälp av guvernörer eller tetrarker. Markus kallar även Herodes Antipas "kung" flera gånger medan Matteus och Lukas använder den rätta titeln "tetrark". Varför skrev inte Markus tetrark på Herodes titel om nu de andra säger det? Det här gör mig väldigt förvirrad.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.