Följ Bibelfrågan på Facebook

Kung Salomos offer vid tempelinvigningen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Enligt skildringen i 1 Kungaboken 8:62-65 lät Salomo offra 22000 nötkreatur och 120000 får under en eller två veckor. Det innebär att djuren slaktades och fick blodet avtappat och tarmarna avlägsnade och blev uppbrända på altaret. Allt detta måste ske på 3,6 sekunder under förutsättning att man jobbade 10 timmar om dagen i 14 dagar. Hur var det möjligt? Kan man ta bibelns sifferuppgifter bokstavligt? (B.J.)

Jag vet inte riktigt hur du har räknat. Du verkar ha utgått från att det var en enda person som slaktade alla djuren, men så var det ju inte. Långt därifrån..

Kung David hade delat in leviterna i 24 prästavdelningar om 1000 personer (totalt 24 000 präster och leviter), som tjänstgjorde i templet en vecka i taget, två gånger per år. Eftersom varje avdelning var uppdelad i två skift (dag/natt) var det alltså åtminstone 500 präster (troligen var det fler vid tempelinvigningen) som skötte offrandet under dagen.

Om de 142 000 djuren slaktades under två veckor, dvs 71 000 per vecka, så betydde det att var och en av de 500 prästerna slaktade 142 djur per vecka, alltså 20 djur per 12-timmarspass. Med tanke på att en normal slakt- och styckningskapacitet på ett svenskt nötslakteri är 7 kroppar per anställd och arbetsdag låter det väl inte så extremt?

Sedan vet vi ju inte under hur lång tid offrandet av Salomos djur pågick. De här 142 000 djuren var den totala mängd som Salomo offrade i samband med invigningen av templet, men slakten kan mycket väl ha pågått i flera veckor. Jag antar att den fick ta den tid den tog.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tempelpelarna Jakin och Boas
Jag skulle vilja ha upplysningar om pelarna Jakin och Boas. Enligt uppgift stod de vid ingången till Salomos tempel. Höjd, längd och omkrets om det finns svar på detta. Liksom typ av pelare. Hur de var utsmyckade, vad namnen betyder, skilde sig åt i utformning, material, kort sagt allt som finns att veta eller hänvisning till var svaren finns att hämta.

Bibeln, en evighetsbok
Bibelns budskap är tidlöst och berör varje människas innersta väsen samtidigt som det berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?
Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?

Vattnet i 'kopparhavet'
Hur mycket vatten rymde Salomos 'hav' egentligen? GT ger olika uppgifter. Enligt Kungaboken rymde det 2000 bat och enligt Krönikeboken 3000 bat.

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel
Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.