Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur planerades Salomos tempel?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: När det gällde tillverkningen av tabernaklet gavs Mose detaljerade anvisningar av Gud. Men hur förhöll det sig med Salomos tempelbygge? Fick han också utförliga anvisningar om hur det skulle byggas? Kunde han bestämma själv i någon mån? Hittade han själv på, att det skulle finnas t.ex. en kvinnornas förgård? (T.O.)

Bibeln berättar ingenting om vilka instruktioner Salomo fick, men enligt traditionen utgick Salomo från en "Tempelrulle" som Mose hade fått eller sammanställt och som sedan hade bevarats. Denna skriftrulle innehöll detaljer, ritningar och diagram för tabernaklet/templet och allt som fanns i det, inklusive ändringar som kunde göras beroende på det växande folkets föränderliga behov.

I grund och botten var således Salomos tempel likadant som tabernaklet i fråga om utformning, bara mycket större. Salomo ökade antalet heliga föremål i och med att behoven ökat - fler präster, större befolkning, fler offer etc. Han gjorde till exempel inte bara en ljustake, utan tio. Och han gjorde tio tvättkar för brännoffren och tio bord i tempelsalen.

Någon "kvinnornas förgård" fanns inte vid Salomos tempel. Där fanns bara två förgårdar - prästernas och folkets.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kung Salomos offer vid tempelinvigningen
Enligt skildringen i 1 Kungaboken 8:62-65 lät Salomo offra 22000 nötkreatur och 120000 får under en eller två veckor. Det innebär att djuren slaktades och fick blodet avtappat och tarmarna avlägsnade och blev uppbrända på altaret. Allt detta måste ske på 3,6 sekunder under förutsättning att man jobbade 10 timmar om dagen i 14 dagar. Hur var det möjligt? Kan man ta bibelns sifferuppgifter bokstavligt?

Vattnet i 'kopparhaavet'
Hur mycket vatten rymde Salomos 'hav' egentligen? GT ger olika uppgifter. Enligt Kungaboken rymde det 2000 bat och enligt Krönikeboken 3000 bat.

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Min 10 åriga son har frågat mig angående stentavlorna med de tio budorden, om de har hittats och var de i så fall finns förvarade någonstans? Hans lärare trodde att de hade krossats.

Salomos förmän
Hur många förmän hade Salomos fogdar under sig? 1 Kun 9:23 "Fogdarna för Salomos arbeten hade under sig 550 förmän som befallde över dem som utförde arbetena." 2 Krö 8:10 "Fogdarna hos kung Salomo hade under sig 250 förmän som befallde över arbetarna."

Tempelpelarna Jakin och Boas
Jag skulle vilja ha upplysningar om pelarna Jakin och Boas. Enligt uppgift stod de vid ingången till Salomos tempel. Höjd, längd och omkrets om det finns svar på detta. Liksom typ av pelare. Hur de var utsmyckade, vad namnen betyder, skilde sig åt i utformning, material, kort sagt allt som finns att veta eller hänvisning till var svaren finns att hämta.

Tempel och synagoga
Vad är skillnaden mellan tempel och synagoga?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.