Följ Bibelfrågan på Facebook

Svårt att bli frälst under tusenårsriket?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Under Tusenårsriket kommer Jerusalem att 'stå som ett ljus för hednafolken'...

Fråga: Hur är det möjligt att människor kan bli frälsta under tusenårsriket när det är fullkomlig frid på jorden? (K.L.)

Varför skulle det vara svårare att bli frälst under tusenårsriket?

Bibeln säger att när Kristus - Messias - återvänder till jorden för att upprätta sitt rike, Guds rike, blir det första steget att göra Jerusalem till högkvarter för den kommande världsregeringen (Sak 8:3). Från "Herrens hus" på Sions berg kommer Kristus och hans utvalda (Dan 7:27, Upp 2:26, Upp 3:21 och Upp 5:9-10) att regera över de övriga nationerna på jorden (Dan 2:44, Jes 2:2 och Jes 19:15). Sedan inleds arbetet med att förverkliga och breda ut Guds rike över jorden.

Under tusen år kommer alla de, som svarat ja på Guds kallelse i dag, alla de som uppstått eller förvandlats till evigt liv vid Jesu återkomst (1 Tess 4:16-17, 1 Kor 15:44, 15:51-52 och Matt 24:31) att verka som präster (Upp 5:10 och 20:6) vid Jesu sida för att sprida evangelium ut över jorden.

Jerusalem kommer att "stå som ett ljus för hednafolken", som bibeln uttrycker det, och den här "evangelisationen" kommer att resultera i en väckelse världen aldrig tidigare skådat (Ps 22:27-29). I och med Messias ankomst till jorden och upprättandet av Gudsriket råder det inte längre någon tvekan om att bibeln är sann. Gud finns! Bibeln är Guds ord! Även om ordet "alla" inte nödvändigtvis behöver innebära varenda enskild individ, så är det ändå uppenbart att en överväldigande majoritet av de människor som lever på jorden när Messias upprättar det tusenåriga gudsriket, kommer att att vilja följa Gud, tackar ja till hans erbjudande om evigt liv, vänder om, får Guds heliga ande och blir frälsta undan döden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tusenårsriket
Tusenårsriket - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden och det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår'.

Varför 'himmelriket' om det är på jorden?
Begreppet 'himmelriket' hör samman med den judiska uppfattningen att Guds namn - JHVH - var alltför heligt för att ens få uttalas.

Präst - ett framtidsjobb?
Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det också behov av förkunnare...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.