Följ Bibelfrågan på Facebook

Frälsningsarmén - en sekt?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Frälsningsarmén, som snarast måste betraktas som ett ’hjälpprojekt’, spred sig snabbt i Storbritannien och till övriga världen.

Fråga: Räknades Frälsningsarmèn som sekt när den bildades? Var bildades den och hur? (I.L.)

Frälsningsarmén startades år 1865 då Catherine och William Booth (som båda var metodister) startade en verksamhet bland fattiga och utslagna i Londons East End. Allra först använde man sig av beteckningen "Kristna missionen", men år 1878 ombildades verksamheten till en "armé" som man gav namnet "The Salvation Army" (Frälsningsarmén) eftersom man arbetade för att frälsa (dvs rädda) människor, både i kroppsligt och andligt hänseende.

Denna ”armé” fick redan från början en fast militär organisation med en general i spetsen. Medlemmarna kallas följaktligen soldater, och det finns flera olika officersgrader på samma sätt som inom den militära armén.

Organisationen - som varken var någon sekt eller något nytt trossamfund, utan snarast ett "hjälpprojekt" - spred sig snabbt i Storbritannien och till övriga världen. I dag är Frälsningsarmén en internationell protestantisk organisation för evangelisation och socialt arbete med betoning på odogmatisk, praktisk kristendom. Frälsningsarmén betraktar sig fortfarande inte som trossamfund.

I Sverige startades Frälsningsarmén år 1882 av Hanna Ouchterlony. Numera har man cirka 25 000 medlemmar i 176 kårer (Frälsningsarméns motsvarighet till "församlingar") runt om i landet. Organisationen är kanske mest känd för sin omfattande sociala och humanitära verksamhet. Man driver bl.a. hem för bostadslösa, inackorderingshem, behandlingshem, sommargårdar för barn och pensionärer, skyddade verkstäder och försäljningsställen (Myrorna).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristna sekter
Varför har det plötsligt uppstått så många olika sekter inom kristenheten?

Vad är ekumenik?
Ordet ’ekumenik’ används i samband med verksamhet som har till syfte att åstadkomma kristen och kyrklig enhet.

Guds ande och olika kyrkor
I många församlingar kan man uppleva Guds andes närhet i lovsånger och tungotal, men i andra är det nästan tyst. Varför saknas den helige ande i en del församlingar?

Hur många kristna samfund?
Sammanlagt finns det cirka 9000 (niotusen) olika kristna samfund i världen.

Var Jehovas vittnens grundare frälsningsofficer?
År 1879 började C.T. Russell ge ut tidskriften 'Vakttornet' och fem år senare grundade han 'Vakttornets bibel- och traktatsällskap'.

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.