Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur många kristna samfund?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sammanlagt finns det cirka 9000 (niotusen) olika kristna samfund i världen.

Fråga: Hur många och vilka kristna kyrkor finns inom kristendomen? Katolska,Ortodoxa och Protestantiska vet jag. Men vilka mer? (U.Å.)

De huvudsakliga grupperingarna inom kristenheten är de tre du nämner, katoliker, ortodoxa och protestanter. Men sedan kan man dela in den protestantiska kyrkan i mängder av olika riktningar och "huvudgrupper" beroende på om man utgår från deras åskådningar, bakgrund, uppkomst, uppbyggnad etc. Här finns anglikaner, lutherska, metodister, presbyterianer, reformerta, episkopaler, adventister, amish, kväkare, karismatiska, baptister etc etc.

Sammanlagt finns det cirka 9000 (niotusen) olika kristna samfund i världen. Enbart i Sverige finns det 50-60 olika samfund, till exempel Adventistsamfundet, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan, Svenska kyrkan, Pingströrelsen, Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Svenska frälsningsarmén, Svenska missionskyrkan, Jehovas vittnen, Trosrörelsen, Vännernas samfund, Brobyggarna, Maranata etc etc.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Katoliker, ortodoxa och protestanter
Läromässigt, när det gäller själva grunden, tron på att Jesus är Kristus (dvs Messias) och att var och en som tror på honom får evigt liv, är det ingen större skillnad mellan de olika kristna kyrkorna.

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Vad är 'ekumenik'?
Ordet ’ekumenik’ används i samband med verksamhet som har till syfte att åstadkomma kristen och kyrklig enhet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.