Följ Bibelfrågan på Facebook

Skapades människan samtidigt som jorden?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibelns skildring av skapelsen är inte någon vetenskaplig redogörelse för livets tillkomst på jorden, utan en många tusen år gammal hebreisk lovsång till Skaparen och hans verk.

Fråga: Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år. Tror ni att människan funnits så länge eller? (E.L.)

Det står faktiskt inte att Gud skapade jorden samtidigt som han skapade människan. Bibeln säger ingenting om vare sig universums eller jordens tillkomst. Den första versen i bibeln säger bara att någon gång "i begynnelsen" skapade Gud "himmel och jord". Men den säger inget om när denna ”begynnelse” var.

Den säger inte heller någonting om vad som hände sedan, under de miljarder år som gick innan bibelns ”skapelsevecka” började, vilka olika livsformer som utvecklades och dog ut eller vilka katastrofer som drabbade vår planet och det liv som fanns här. Den säger bara att när Gud slutligen började skapa det liv vi känner till - ”vår värld” - så var jorden...

"... öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet..." (1 Mos 1:2)

Och sedan börjar det som vi brukar kalla "skapelseveckan" - bibelns poetiska skildring av hur Gud skapade det liv som finns omkring oss på jorden i dag. När vi läser bibelns skildring av skapelsen måste vi komma ihåg att det inte är någon vetenskaplig redogörelse för livets tillkomst på jorden, utan en många tusen år gammal hebreisk lovsång till Skaparen och hans verk, en beskrivning av Guds skapelse- och frälsningsverk uttryckt på ett språk och med liknelser som var förståeliga och gångbara bland människor för 3000 år sedan - och lika lätta att förstå i dag, förutsatt att vi inte gör det hela till någonting annat än vad det är.

I ”Skapelseberättelsen” skildras i poetiska strofer, ”dag för dag”, hur jordens atmosfär klarnade, hur stjärnorna, solen och månen åter kunde nå jorden med sitt ljus, hur växter och djur började sprida sig över den ödelagda jorden, och hur slutligen en varelse framträdde som skilde sig från alla andra organismer som levde och hade levt på den här planeten sedan den först började bära liv. En varelse som liksom allt annat var skapad "av jord", av fysisk materia från jorden, men besatt en andlig potential som nådde ut i evigheten. Människan. Skapad med ett enda syfte. Att slutligen bli Guds avbild.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jordens ålder enligt bibeln
Hur gammal är vår jord enligt bibeln? Var står det? Finns det några vetenskapliga dokument som styrker bibelns ord i denna fråga?

Konflikt mellan skapelseberättelserna
Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

Dinosaurierna och bibeln
Hur förklarar man som kristen dinosaurierna och alla andra miljoner år gamla rester av livsformer som arkeologerna gräver fram?

Ljuset och solen i skapelseberättelsen
Hur kunde det finnas dag och natt på jorden innan Gud skapade solen? Det är ju solen som ger ljuset på jorden så att det blir dag och natt.

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Råder det någon konflikt mellan Bibeln och Darwins teori om hur livet på jorden blev till?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.