Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur länge existerade Sanhedrin?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sitt sista bindande beslut fattade Stora rådet år 358 då man antog en matematiskt baserad hebreisk kalender.

Fråga: Flyttade man den judiska domstolen vid Jerusalems fall? Har för mig att jag någonstans har läst, att den flyttades, men vart kommer jag inte ihåg. (P.A.M.)

Efter Jerusalems förstöring år 70 flyttade Sanhedrin, judarnas rättsliga huvudorgan, till Javne som sedan blev andligt centrum för judarna i hela Mellanöstern. År 80 flyttades rådet till Usha, år 116 tillbaka till Javne och sedan till Usha igen. År 140 flyttade det till Shefaram, år 163 till Beth Shearim och sedan Sephoris för att slutligen år 193 hamna i Tiberias där det (med romarnas tillåtelse) fungerade som judendomens högsta religiösa domstol.

På grund av förföljelser från Roms sida slopade rådet namnet "Sanhedrin" i slutet av 200-talet och fattade därefter sina beslut under namnet Beth HaMidrash. Sitt sista bindande beslut fattade man år 358 då man antog en matematiskt baserad hebreisk kalender.

Sanhedrins siste ordförande var Gamaliel VI som avrättades år 425 av den "kristne" romerske kejsaren Theodosius II som straff för att han låtit inrätta nya synagogor, vilket var förbjudet i romersk lag.

Därmed upphörde Stora rådet att existera.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Stenandet av Stefanos
Vad översteprästen och Stora rådet ansåg om huruvida Stefanos gjort sig skyldig till det påstådda brottet får vi aldrig veta...

Var Paulus soldat?
Det var i egenskap av farisé Paulus blev en av de drivande krafterna i förföljelserna av de första kristna i Jerusalem och städerna runt omkring.

Paulus 'arkonter'
Aposteln Paulus skrev att 'denna eons arkonter - hängt upp härlighetens herre på en påle'. Arkonter var gnostikernas benämning på de icke-gudomliga andeväsen som är världens verkliga härskare.

Jerusalems förstörelse
Den kristna församlingen i Jerusalem räddade sig ut ur staden och undan angriparna, tack vare att man tagit Jesu varning på allvar.

Josef från Arimatea
Josef från Arimatea var medlem av Stora rådet, och efter Jesu korsfästelse ordnade han med begravningen.

Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.