Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem är Sankte Per?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Eftersom Jesus sa att Petrus skulle ha 'himmelrikets nycklar' tänkte man sig honom med nyckel i handen...

Fråga: Jag har min bild sen barnsben av "Sankte Per". Jag minns inte var eller när jag har snappat upp honom. Vem är han? Finns han nämnd i Bibeln? (M.J.)

Sankte Per är ingen mindre än aposteln Petrus med försvenskat namn: Den Helige Petrus > Sankt Petrus > Sankte Per (svenska). På engelska blir det Saint Peter och på franska Saint Pierre.

Och eftersom Jesus sa till honom att han skulle ha "himmelrikets nycklar" (Matt 16:19), uppstod föreställningen att han bokstavligen står som portvakt vid "pärleporten" och släpper in de troende i himlen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
'Allt' om aposteln Petrus
Första gången Simon mötte Jesus hade denne flyttat från Nasaret till det tätbefolkade Galileen för att undervisa i synagogorna och tala till folksamlingar längs vägarna.

Var Petrus kyrkans klippgrund?
Simon hade inte svårt att förstå vad Jesus menade när han sa att 'på denna klippa ska jag bygga min församling'.

Om aposteln Petrus fru och barn
Struntade Petrus i sitt fiskeriföretag och familjens försörjning när han började följa Jesus?

Vad hände sedan med Petrus
Petrus färdades omkring och förkunnade evangeliet, och hans resor blev allt längre då han sökte upp de judiska grupper som var bosatta i andra länder.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.