Följ Bibelfrågan på Facebook

Är satan mäktigare än Gud?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus kallade Satan för "en mördare", inte därför att han personligen mördat någon utan därför att han genom sitt inflytande har fått människor att döda varandra.

Fråga: Är djävulen lika stark som Gud? Kan djävulen döda också? (P.G.)

Djävulen har ofta framställts som om han vore jämbördig med, eller till och med starkare än, Gud. Talet om kampen mellan det onda och det goda ger ett intryck av en makt som är inbegripen i en gigantisk kamp med Gud om människornas själar. Och med tanke på hur det ser ut på jorden och hur få människor som är troende - som följer Guds vilja, Guds ord, Guds lag - skulle Gud i så fall ligga rejält i underläge.

Sanningen är att Satan inte alls är någon Guds jämlike i fråga om makt. Bibeln berättar att han skapades som en ängel - med den makt en ängel har - men att han greps av högmod och gjorde uppror mot sin Skapare för att göra sig själv till Gud. På så sätt blev han Guds motståndare, men hans makt är fortfarande densamma - lika begränsad.

Jesus kallade Satan för "en mördare" (Joh 8:44), men inte därför att han personligen mördat någon, utan därför att han genom sitt inflytande, genom att påverka människor, har fått dem att döda varandra. Satans maktmedel är de destruktiva, självcentrerade tankar och attityder som får oss att sträva efter att framhäva och främja oss själva och våra egna intressen på andras bekostnad och utan hänsyn till konsekvenserna för andra - de attityder som finns bakom alla maktsträvanden, bakom krig, bakom brottslighet, bakom mord, hot, förtryck, slaveri, misshandel, djurplågeri, övergrepp, miljöförstöring...

Satan behöver inte döda. Det ligger inte i hans intresse att döda någon människa. Den saken sköter vi alldeles utmärkt själva. Hans mål är att hindra Gud från att uppnå sitt syfte med människan, med mänskligheten. Hans mål är att behålla makten över jorden, men även här är han underkastad Guds övergripande allmakt. Och följaktligen har Gud vänt Satans inflytande över människan till ett redskap i sitt skapande av sin avbild.

Därför har Gud lämnat fältet öppet för Satan att fresta. Guds mål är att vi av egen vilja ska bli hans likar, hans avbilder. Då måste vi kunna stå emot alternativet, Guds motsats, kärlekens motsats - och då blir Satans frestelse en prövning, en prövning av vår tro, av vår vilja, av vår trofasthet.

Så visst har Satan makt. Visst kan Satan döda. Inte själv, men genom att få oss att döda. Genom att få oss att blunda för varandras gudagivna rättigheter som människor och låta våra individuella eller nationella intressen väga tyngre än Guds vilja. Genom att få oss att ta oss rättigheten att döda andra människor och därmed sätta oss själva i Guds ställe, eftersom Gud är den ende som har rätt att råda över liv och död.

Men där går också gränsen för djävulens makt. Den makt han får, är den makt vi ger honom när vi väljer att följa honom i stället för Gud.

Och i sista änden, när Satan har spelat ut sin roll, är också all hans makt borta.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Satan i judendomen
Är det sant att satan inte nämns så mycket i GT, om inte alls? Visste folket att satan fanns?

Kan djävulen bota sjukdomar?
Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det?

Vad är det för mening med ett evigt helvete?
Jag undrar lite om vad bibeln säger om helvetet? Är helvetet en plats där människor som dömts av Gud ska få lida och pinas i all evighet eller är helvetet en förintande eld där dom slutar att existera? Men varför skulle Gud vilja att människor ska få lida i evighet? Vad skulle det vara för mening med det?

Var finns Satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare?

Var satan god från början?
Säger bibeln att djävulen var en god ängel från början och att han sedan blev den onde Lucifer?

Lucifer och Satan - vad betyder djävulens två namn?
Det latinska ordet 'lucifer' (en sammansättning av orden lux och ferre, som ordagrant översatt blir 'ljusbringaren') användes ursprungligen som beteckning på 'morgonstjärnan', Venus.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.