Följ Bibelfrågan på Facebook

Satan i judendomen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska ordet 'satan' (på grekiska 'diabolos' och svenska 'djävul') betyder helt enkelt 'utmanare', 'motståndare' eller 'anklagare'.

Fråga: Är det sant att satan inte nämns så mycket i GT, om inte alls? Visste folket att satan fanns? (Z.C.)

Satan förekommer bara på ett fåtal platser i Gamla testamentet (1 Krön 21:1, Job 1:6-9, Job 1:12, Job 2:1-4, Job 2:6-7, Ps 109:6 och Sak 3:1-2) och judendomen har en helt annan syn på Satan än kristendomen.

Inom judendomen ser man Satan som en av de många andliga budbärare (änglar) som Gud använder sig av för att verkställa sitt syfte. Satan arbetar alltså - liksom de andra änglarna - för Gud. Han har ingen annan makt än den som Gud ger honom, och han gör aldrig uppror mot Gud. Han har en roll, en uppgift, i Guds plan precis som dödsängeln.

Det hebreiska ordet ”satan” (på grekiska ”diabolos” och svenska ”djävul”) betyder helt enkelt ”utmanare”, ”motståndare” eller ”anklagare” (4 Mos 22:22) och Satans uppgift är att fresta människor att vända sig bort från Gud. Men han gör det inte på grund av någon ondska eller illvilja, utan allt detta sker på uppdrag av Gud.

Syftet är att göra det tillräckligt svårt för människan att välja det goda framför det onda för att det ska vara ett meningsfullt val. Därigenom ger Gud individen möjlighet att stärka sin lojalitet och sina band till Honom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Lucifer och Satan - vad betyder djävulens två namn?
Det latinska ordet 'lucifer' (en sammansättning av orden lux och ferre, som ordagrant översatt blir 'ljusbringaren') användes ursprungligen som beteckning på 'morgonstjärnan', Venus.

Var finns Satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare?

Var satan god från början?
Säger bibeln att djävulen var en god ängel från början och att han sedan blev den onde Lucifer?

Förgör djävulen själen i helvetet?
Vem är det Jesus syftar på när han säger att vi ska "frukta honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet". Satan eller Gud?

Är judarna djävulens barn?
Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Joh 8:44?

Är satan mäktigare än Gud?
Är djävulen lika stark som Gud? Kan djävulen döda också?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.