Följ Bibelfrågan på Facebook

Kyrkan och satanismen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Kyrkans uppgift är inte att värdera alla tänkbara religioner och filosofier som finns, utan att utföra det uppdrag som Jesus gav sin församling.

Fråga: Jag undrar vad Svenska Kyrkan tycker om satanism och satanister, och hur mycket dom egentligen vet om satanism. (J.)

Troligen vet Svenska kyrkan ungefär lika mycket om satanismen som satanisterna vet om Svenska kyrkan. Dvs, inte särskilt mycket. Men sedan finns det naturligtvis inom båda kategorierna de som har studerat och satt sig in i kristendomen respektiva satanismen, och förhoppningsvis besitter lite mer kunskaper.

Det kanske mest märkliga med satanismen är bristen på logik. Exempelvis beteckningen på religionen - "satanism" - som ju ofrånkomligen för tankarna till Satan (dvs djävulen) och därmed djävulsdyrkan. Enligt många satanister har satanism ingenting alls med djävulen att göra. Och om man utgår från Anton LaVey - som ju gjorde sig själv till auktoritet på området genom att skriva Satansbibeln, starta Satanskyrkan och utforma de ritualer han ansåg borde användas - finns det inte något som helst likhetstecken mellan satanism och djävulsdyrkan.

Men å andra sidan: eftersom satanismen - enligt LaVeys eget resonemang - hävdar varje människas rätt att själv bestämma över sin filosofi, sin tro, vad som är rätt och fel etc, så innebär det också att varje satanist som menar att satanism och djävulsdyrkan faktiskt är samma sak har rätt att hävda det (vilket ju gör varje definition av satanismen väldigt osäker...).

Och följaktligen kan man exempelvis på en svensk sajt som har kopplingar till LaVeys Church of Satan och är en hyllning till LaVey hitta diverse material som sätter ett definitivt likhetstecken mellan satanism och djävulsdyrkan.

Lika ologiskt är det att satanister använder en profetia i bibeln som utgångspunkt för att låta "666" (ett begrepp som inte finns någon annanstans än just i bibeln - denna bok som man ju rimligen inte borde tro på och hänvisa till) representera Satan. Dessutom är den kopplingen ett totalt missförstånd, eftersom "666" i bibeln inte alls står för Djävulen utan för den stormakt (och dess ledare) som kommer att dominera politiken i Europa/Mellanöstern under tiden före Jesu återkomst och som Johannes i sin uppenbarelse såg som ett märkligt djur med flera huvuden.

Varför någon har kommit på tanken att låta "666" representera Satan/Djävulen är minst sagt märkligt - liksom att man över huvud taget för in Satan i bilden samtidigt som man envist hävdar att satanismen inte har något med Satan att göra...

Det är följaktligen med ovanstående som bakgrund (och brasklapp) som jag besvarar dina frågor (som väl egentligen knappast behöver ställas, eftersom svaren är helt uppenbara):

Om vi med satanism avser den filosofi/religion som LaVey skapade, så står den helt naturligt i strid med hela kristendomens kärna, vilket ju också var LaVeys avsikt. Enbart en sådan grundläggande sak som att kristendomen förutsätter Guds existens, medan satanismen förnekar den, visar ju att det rör sig om två diametralt motsatta synsätt. Som helhet kan man väl bara konstatera att satanismen är en alltigenom egocentrisk religion och att dess ritualer och trosuppfattningar står helt i strid med den kristna tron.

För övrigt har väl kyrkan ingen speciell åsikt om satanismen (lika lite som om alla andra tusentals tankeriktningar som existerar runtom i världen). Kyrkans uppgift är ju trots allt inte att värdera alla tänkbara religioner och filosofier som finns, utan att utföra det uppdrag som Jesus gav sin församling, dvs att presentera hans budskap om Guds rike, ta emot dem som Gud kallar och ge dem fortsatt undervisning om Guds vilja:

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:19)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
'Odjuret' och '666'
Vad är egentligen det här med "Vilddjuret" och talet "666"? Var i bibeln står det om det och vad handlar det om?

Blir texten på påvens mitra '666'?
Det sägs att påvens mitra innehåller inskriptionen "Guds ställföreträdare på jorden" på latin. Om man ur den texten tar de bokstäver som har ett talvärde (I,V,X,L,C och M) och lägger ihop dessa får man talet 666.

Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Är saran mäktigare än Gud?
Är djävulen lika stark som Gud? Kan djävulen döda också?

Antikrist och freden i Mellanöstern
Jag har hört berättas för mig att det i biblen profeteras att det inte kommer att bli fred mellan Israel och Palestina förrän anitkrist kommer. Var någonstans står detta?

Var finns satan?
Är djävulen en sorts halvmänniska med horn, bockfötter, svans och eldgaffel som bor i ett brinnande underjordiskt helvete och ägnar sina dagar åt att plåga fördömda syndare?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.