Följ Bibelfrågan på Facebook

Orimligt då Jesus frestades?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Matteus 4:8 står det att djävulen tog med Jesus 'upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen'. Många kristendomskritiker citerar denna vers för att visa att Nya Testamentet inte är vetenskapligt korrekt eftersom ingen kan se alla riken i världen från ett berg någonstans i det heliga landet. Var det kanske en vision? (R.G.)

Ja, visst var det en vision eller en inre upplevelse. Allt detta är ju sådant som Jesus upplevde när han var extremt svag efter en lång tids fasta och satan började bearbeta honom för att få honom att tvivla på den uppgift Gud gett honom. När han drabbades av djävulens frestelser såg han sig själv i ena stunden stå på tempelmuren och i nästa stund på toppen av ett högt berg där han "hörde" frestarens röst inom sig:

"Se dig omkring. Allt du ser, hela världen, vartenda rike i världen kan bli ditt om du väljer att följa mig. Du vet vilka krafter du bär på. Om du använder dem rätt och går min väg i stället för Guds väg så ska jag ska göra dig till världens mäktigaste."

Men i själva verket befann han sig hela tiden ute i öknen dit han begett sig för att under fasta och bön förbereda sig för sin verksamhet.  

För övrigt är det ju så att även om jorden hade varit platt så finns det inget berg i Palestina som är så högt att man skulle kunnat se över alla andra berg och bergskedjor i världen och se alla de länder som döljer sig bortom dem. Men som sagt, det här var en inre upplevelse Jesus hade.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Hade Adam och Eva någon navel?
Om man nu tror bokstavligen på bibeln så är Adam skapad av stoft och Eva av Adams revben, då är min fråga "har Adam & Eva navel"?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i den?

Citerade Jesus Gamla testamentet fel?
I Mark 2:25 säger Jesus att "översteprästen Evjatar" gav David skådebröden. Men det var Ahimelek som var präst, inte Evjatar.

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Varför skrev inte Gud bibeln själv?
Varför skriver inte din Gud sina budskap själv utan låter andra göra det åt honom? Varför skrev han inte bibeln själv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.