Följ Bibelfrågan på Facebook

Anlitar Gud onda andar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Gud hade dragit bort sin ande från Saul försvann kungens sinnesfrid och hans känslor och tankar blev upprörda och dystra.

Fråga: Skickar Gud demoner på folk, eller hur ska man tolka det som står i Bibeln om kung Salomo att han drabbades av en ond ande från Gud? (I.D.)

Nej, Gud använder sig inte av några onda andar. Förklaringen till innebörden av begreppet "ande" (så som det används här) får vi om vi tittar på ett par andra ställen i Gamla testamentet där det talas om "andar" från Gud.

I Jes 29:10 sägs det t ex att Herren "utgjutit över eder en tung sömns ande", och i Jes 19:14 har Gud "utgjutit en förvirringens ande". Det existerar naturligtvis inga "tungsömnsandar" eller "förvirringsandar" som Gud sänder, utan det är helt uppenbart att uttrycket "ande" betecknar själstillstånd - i det här fallet trötthet och förvirring.

I det bibelställe du nämner kan man följaktligen utgå från att uttrycket att Saul "plågades av en ond ande" är ett annat sätt att säga att kungen mådde psykiskt dåligt (ungefär som vi förr brukade säga att den som drömde otäcka drömmar "reds av maran", att den som kände en skräckfylld spänning blev "gastkramad", eller att "fan flög i" den som gjorde något dumt).

Vad som hände var helt enkelt att när Gud hade dragit bort sin ande från Saul (eftersom denne vägrat följa Guds vilja), försvann kungens sinnesfrid och hans känslor och tankar blev upprörda och dystra. I och med att Sauls lidande kom som en följd av att Gud dragit bort den ande som tidigare skyddat honom och därmed gjorde det möjligt för negativa, destruktiva krafter att fylla honom och plåga hans själ, så kunde man tala om detta som "en ond ande från Gud".

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.