Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur dog kung Saul?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den förste som hittade Saul var en ung amalekit, som lade beslag på den stupade kungens diadem och armband .

Fråga: Hur dog egentligen Saul? Föll han på sitt svärd och dog (1 Sam 31:4), blev han huggen av en amalekit (2 Sam 1:6-10), dödades han av filistéer på Gilboa (2 Sam 21:12), eller dödade Gud honom (Krönikeboken 10:13-14)? (O.A.)

Saul hade varit trolös mot Herren och inte hållit Herrens ord (1 Krön 10:13). Därför dödade Herren honom (1 Krön 10:14) genom att låta honom och hans armé bli besegrade av filisteerna på berget Gilboa (2 Sam 22:12), vilket ledde till att Saul kastade sig på sitt svärd för att inte falla i fiendens händer (1 Krön 10:4).

Den förste som hittade Saul var en ung amalekit, som lade beslag på den stupade kungens diadem och armband (2 Sam 1:10). Därefter begav han sig till David.

Därefter kom filisteerna och plundrade de döda kropparna (1 Sam 31:8). De högg av Sauls huvud och tog med sig det avhugggna huvudet och kungens vapen, som sedan sändes runt i filisteernas land (1 Sam 31:9).

När amalekiten kom till David, presenterade han diademet och armbandet. Han förklarade att han hittat Saul dödligt sårad och dödat honom på kungens egen uppmaning (2 Sam 1:6-10). Huruvida amalekitens påstående var sant eller inte vet ingen. Antingen ljög han i hopp om att bli belönad därför att Sauls död banade väg till tronen för David - eller också hade Saul verkligen misslyckats med sitt självmordsförsök och bett amalekiten ge honom dödsstöten.  

Vad är problemet....? 

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Fel och motsägelser i bibeln
Alla fel och motsägelser i bibeln visar väl hur klart som helst att den inte kan vara en ofelbar Guds ord?

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
I Gamla testamentet nämns samma händelser på flera ställen men sifferuppgifterna skiljer sig.

Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.