Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hette kung Sauls söner?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad hade Saul för söner? Jag har bara hittat Jonatan. Jag har för mig att han hade fler. (A.M.)

Saul fick minst sju söner - och uppgifterna om deras namn finns på några olika ställen i bibeln:

"Sauls söner hette Jonatan, Jishjo och Malki-Shua. Den äldsta av hans båda döttrar hette Merav och den yngsta Mikal" (1 Sam 14:49)

"Men Avner... hade tagit med Sauls son Ish-Boshet..." (2 Sam 2:8)

"... de båda söner som Rispa, Ajas dotter, hade fött åt Saul, nämligen Armoni och Mefivoshet" (2 Sam 21:8)

"Saul [blev far] till Jonatan, Malki-Shua, Avinadav och Eshbaal" (1 Krön 8:33)

Med sina två hustrur Achinoam och Rispa fick Saul följaktligen sönerna Jonatan, Jishjo, Malki-shua, Avinadav, Ish-Bosheth (Eshbaal), Armoni och Mefivoshet, samt två döttrar - Merav och Mikal.

Det är mycket troligt att han hade fler barn, men detta är de som finns omnämnda i bibeln.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur smordes bibelns kungar?
När Profeten Samuel smorde David till kung, vad smorde han? Var det t ex huvudet, eller armarna eller hela kroppen? Hällde han oljan över huvudet eller hur gick det till?

Stämmer bibelns släktregister?
Hur mycket kan man lita på bibelns släktregister? De ger åtminstone mig ett ganska otillförlitligt intryck och de stämmer dåligt överens där de förekommer på olika ställen.

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Var Gud inkonsekvent mot David och Saul?
Hur kunde Gud se det som en oförlåtlig synd av Saul att inte fullfölja den inhumana ordern från Gud att skära av hälsenorna på hans fienders hästar samt döda alla sina fiender - samtidigt som Gud förlät David hans synder! Och vad var meningen med att skära av hälsenorna på hästarna?

Hur dog kung Saul?
Hur dog egentligen Saul? Föll han på sitt svärd och dog (1 Sam 31:4), blev han huggen av en amalekit (2 Sam 1:6-10), dödades han av filistéer på Gilboa (2 Sam 21:12), eller dödade Gud honom (Krönikeboken 10:13-14)?

Anlitar Gud onda andar?
Skickar Gud demoner på folk, eller hur ska man tolka det som står i Bibeln om kung Salomo att han drabbades av en ond ande från Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.