Följ Bibelfrågan på Facebook

Kom Jesus för att rädda världen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus kom för att ingen enda människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga liv som är alla människors slutliga mål.

Fråga: Hur ska man förstå uttrycket "rädda världen"? I tex Joh 3:17 och 1 Joh 4:14 står det att Jesus sändes till jorden för att rädda världen. Men i Matt 24:6-22 verkar det som att bara de utvalda ska räddas. Matt 28:19 säger att lärjungarna ska göra alla folk till lärjungar och trots det ska folk resa sig mot folk enligt talet om tidens slut. Enligt 2 Petr 3:9 vill inte Gud att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det enda tänkbara svar jag har är att Jesus genom sin död och uppståndelse gick en kamp mot döden och djävulen "i det osynliga" och "räddade" världen på ett mycket djupare plan än man tänker sig. För världen som vi känner den idag med dess blodiga historia, svält, sjukdom etc kan väl knappast vara räddad? (M.Ö.)

När det talas om att Kristus har kommit för att "rädda världen", är det mänskligheten som åsyftas, inte "världen" i betydelsen mänsklighetens civilisation ("med dess blodiga historia, svält, sjukdom etc"). Det betyder inte heller att han skulle rädda människor från att dö, för det har alla människor - även Jesu lärjungar och kristna i alla tider - gjort. Vad det betyder är att Jesus kom för att rädda människor undan evig död, för att ingen människa skulle gå förlorad, dvs gå miste om det eviga livet som är alla människors slutliga mål. Och genom sin död och uppståndelse besegrade han döden och gjorde det möjligt för alla människor att få del av Guds ande och därmed också få evigt liv.

Lärjungarna fick i uppdrag att göra alla folk till lärjungar. Men det betyder inte varje enskild individ bland alla folk på alla kontinenter (vilket ju dessutom rent praktiskt och tidsmässigt skulle ha varit en omöjlig uppgift), utan helt enkelt att de skulle arbeta för att nå människor överallt med Guds kallelse.

När Jesus talar om sin återkomst, nämner han att "de utvalda" (dvs alla då levande troende) ska hämtas upp. Paulus berättar att det är i denna veva de levande troende kommer att "förvandlas" (till evigt liv) och samtidigt kommer alla de troende som levt och dött under seklernas gång att uppstå (till evigt liv) och tillsammans kommer de att "möta Herren i skyn" för att sedan tillsammans med honom förverkliga Gudsriket på jorden. Under de följande tusen åren är det så deras uppgift att se till att alla de miljarder människor som fortfarande lever på jorden också väljer att acceptera Jesus som sin Herre (så att även de ska få evigt liv).

Kvar återstår då alla de människor som har dött genom alla tider (och där ingår även de som dött under "vedermödan" före Jesu återkomst, liksom de som dött under "slutstriderna" i samband med Jesu återkomst). Alla dessa kommer att uppstå, men till skillnad från de troende uppstår de inte med andliga kroppar till evigt liv, utan med fysiska kroppar "till dom". Det betyder inte att de redan är fördömda (isåfall vore ju deras uppståndelse helt onödig), utan att de ska bedömas. De som väljer att följa Gud kommer att få evigt liv, och de som väljer att inte göra det kommer att dö en andra gång, "den andra döden". Och den gången är döden slutgiltig.

I 2 Pet 3:9 vänder sig Petrus till människor som tillhör församlingen och som tröttnat på att vänta på Jesu återkomst. De har börjat tvivla på att Jesus över huvud taget ska komma. Och Petrus förklarar det med att Gud tålmodigt väntar på att "alla" (underförstått: alla de som han beslutat att kalla till församlingen under tiden före Jesu återkomst) ska hinna omvända sig, så att ingen av dem ska behöva (ordagrant:) "förlora livet".

Gud vill naturligtvis att alla människor - varenda individ som någonsin levt eller kommer att leva - ska få evigt liv, men just det här citatet riktar sig till tvivlande församlingsmedlemmar och här verkar det som om Petrus närmast syftar på att skaran av utvalda inte är fulltalig än, och att Gud avvaktar för att alla de som han utvalt ska hinna kallas, komma till tro och omvända sig innan Jesu återkomst för att slippa drabbas av "vredesdomen".

Att man drabbas av denna Guds straffdom över mänskligheten innebär inte att man går miste om det eviga livet (de som överlever, lever ju vidare in i tusenårsriket, och de som omkommer i naturkatastroferna, sjukdomarna eller krigen uppväcks slutligen "på den yttersta dagen") men det innebär att de tvingas uppleva svåra lidanden i onödan.

Vi ska också komma ihåg att även om Gud vill att alla människor ska bli räddade (både undan vredesdomen som drabbar jorden och undan den eviga döden) och få evigt liv, så innebär inte det att alla människor kommer att bli räddade. I sista änden är det ju människors egen vilja som avgör den saken.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kallade och utvalda
I ett svar säger du att Gud kallar alla människor. Men om man ska tro på Romarbrevet 8:30 så ska alla som kallas bli räddade. Är inte detta universalism?

Alla Israels städer
Jesus sa ju till sina lärjungar att de inte ens skulle hinna igenom Israels städer förrän han kom tillbaka. Är han möjligen lite försenad...?

Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Någonstans i bibeln ska det finnas en profetia om fyra ryttare som ska sprida krig och död på jorden i den yttersta tiden? Vad handlar det om och var hittar man den profetian?

Lärjungarna och Guds rikes ankomst
Jesus lärjungar trodde ju uppenbarligen att han skulle uppfylla Messias uppgift där och då. Varför sa han inte att Gudsriket var något som hörde framtiden till i stället för att säga att det väntade "precis runt knuten"?

Jesu återkomst och uppryckandet
I sitt brev till församlingen i Thessalonike beskriver Paulus hur alla de troende ska hämtas upp för att möta Messias i rymden då han kommer för att upprätta Guds rike på jorden.

Präst - ett framtidsjobb?
Jag undrar hur prästyrket kommer att bli i framtiden. Funderar själv på att läsa till präst. Kommer det att finnas några jobb?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.