Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad betyder 'sela' i Psaltaren?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man har allmänt antagit att ordet är en anvisning av liturgisk eller musikalisk art.

Fråga: Vad betyder ordet 'sela' som förekommer på flera ställen i Gamla testamentets psalmer? (U.D.)

Ordet sela förekommer 71 gånger i Psaltaren (och även i Habackuk 3:3, 9 och 13). Ordet förekommer alltid i slutet av en strof. Betydelsen är inte klarlagd. Man har allmänt antagit att ordet är en anvisning av liturgisk eller musikalisk art. I Ps 9:16 åtföljs ordet av higgaion, vilket av somliga anses innebära att det har anknytning till musik på harpa.

Septuaginta (den grekiska översättningen av Gamla testamentet) återger ordet sela med diapsalma, som antagligen betyder "mellanspel" eller "refräng". Andra menar att ordet betyder "uppåt" eller "högre" och följaktligen är en uppmaning till instrumentalmusiken att falla in starkare, medan ytterligare andra har tolkat det som en anvisning om en paus, en fördröjning eller en sänkning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Psalmerna i Psaltaren
I Israel och den kristna församlingen har man genom tiderna delat in dessa psalmer i olika grupper, såsom messianska psalmer, kungapsalmer, vishetspsalmer, tacksägelsepsalmer etc.

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Poesi i bibeln
Vad räknas som poesi och vad räknas som faktisk litteratur i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.