Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus hade fel om senapskornet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att skilja ut bildliga framställningar från faktiska redogörelser är något vi klarar alldeles utmärkt i vårt dagliga liv, när vi läser tidningar och pratar med varandra.

Fråga: I Mark 4:31 säger Jesus att senapskornet är "minst av alla frön på jorden". Men orkidéfröet är mindre än senapskornet. Om bibelns gud är allvetande och skapade jorden och alla frön borde han väl veta vilket frö som är minst? Varför skall vi tro på andra grejer som Jesus säger? (R.G.)

Jesus sysslar helt enkelt inte med en exakt vetenskaplig framställning, han håller inte på med någon föreläsning i biologi, utan han talar om himmelriket och gör en jämförelse med ett träd eller en buske som växer upp ur ett litet frö. Och då säger han att det som slutligen blir till ett träd där till och med fåglar kan bygga bo börjar som "världens minsta lilla frö" - och precis likadant är det med Guds rike.

Jesus använde sig helt enkelt av en liknelse som hans åhörare kunde förstå, och han använde ett ledigt, vardagligt bildspråk precis som vi gör i dag. Han kunde naturligtvis ha använt formuleringen "ett av världens minsta frön", men det var ju inte frönas storlek liknelsen handlade om, utan Guds rike.  

Vi kan använda samma uttryckssätt i dag när vi till exempel talar om kristendomen som religion. Vi kan säga att den började som den minsta tänkbara rörelse, bara en handfull människor, och sedan växte den så att det i dag finns miljoner kristna församlingar runtom i hela världen.  

Då skulle alltså någon "felfinnare" i framtiden kritisera detta uttalande och säga att det är felaktigt därför att den första kristna skaran inte alls var den "minsta tänkbara rörelsen" (man kan ju tänka sig en organisation bestående av bara tre personer och lärjungarna var tolv stycken!) och att vårt tal om "en handfull" människor" är vetenskapligt felaktigt (det ryms inte en enda människa i en hand!). Inte heller finns det kristna församlingar "i hela världen" (det finns till exempel ingen församling i Antarktis, på Mount Everest eller i jordkällaren vid felfinnarens sommarstuga!)  

Uppriktigt sagt - att kritisera bibeln med den typen av argumentering är så löjligt att det egentligen inte ens är värt att kommentera. Den här sortens "felaktigheter" har över huvud taget ingenting med bibelns trovärdighet att göra.  

Slutligen är det ju faktiskt så att bibeln är författad av vanliga människor som använde sin tids formuleringar och uttryckssätt. Att skilja ut bildliga framställningar från faktiska redogörelser är något vi klarar alldeles utmärkt i vårt dagliga liv, när vi läser tidningar och pratar med varandra. Det måste vi göra även när vi läser bibeln, även om det ibland kan vara svårare eftersom människor för 2-3000 år sedan använde sig av andra uttryckssätt än vi gör i dag. Deras världsbild var annorlunda, deras bildspråk var annorlunda, deras humor var annorlunda, deras kunskaper och deras dagliga liv var annorlunda.  

Och därför måste man, när man läser bibeln (precis som vid studiet av vilka andra antika texter som helst), utgå från den tidens sätt att tänka, skriva och uttrycka sig - och med utgångspunkt från de kunskaperna förstå vad det är författarna vill säga.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade Gudsriket.

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Var finns himmelriket?
Vad menar Jesus när han säger att vi har himmelriket inom oss? Är inte Guds rike något som upprättas vid Människosonens ankomst?

Den som inget har...
Var finns kärleksbudskapet i Jesu ord 'den som har ska få i överflöd, men den som inget har ska förlora allt'?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i den?

Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
I Gamla testamentet nämns samma händelser på flera ställen men sifferuppgifterna skiljer sig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.