Följ Bibelfrågan på Facebook

Grekisk bibel i judisk synagoga?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Lukas säger själv att han baserar sin berättelse om Jesu verksamhet på de uppgifter han samlat in från ögonvittnen.

Fråga: I Luk 4:18 talar Jesus, från Jes 61:1f, om syn för de blinda, och han läser från Septuaginta, eftersom biten om blinda inte finns i originalet. Varför skulle Jesus i en judisk synagoga läsa på grekiska? (B.O.J.)

Den bibel (GT) man vanligtvis använde på Jesu och den unga kristna församlingens tid var Septuaginta, dvs den grekiska översättningen. Men i synagogorna läste man alltid den heliga skriften på det ursprungliga "heliga" språket, hebreiska. Jesus läste alltså med största säkerhet ur den hebreiska texten.

Men Lukas, som sedan skrev evangeliet, var ju inte närvarande i synagogan. Han säger själv att han baserar sin berättelse om Jesu verksamhet på de uppgifter han samlat in från ögonvittnen och andra. Vad Lukas fått veta är således att Jesus citerade Jesaja 61. När Lukas sedan skriver sitt evangelium på grekiska och "citerar" Jesu ord i synagogan, utgår han följaktligen helt naturligt från den grekiska Septuaginta.

Vi gör likadant. Om jag skulle skriva en biografi om Martin Luther och vet att han i en predikan läste ur Romarbrevet 5:3, så skulle jag i citatet i min bok använda den svenska översättningen - även om den kanske skiljer sig något från den tyska eller latinska text som Luther i verkligheten läste upp.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Språket i Nya testamentet
Jag undrar vilket språk NT är skrivet på?

Vilken bibelöversättning är bäst?
Hur ska man veta vilken översättning av Bibeln som är mest korrekt och vilken man ska välja att läsa?

Vad betyder ordet 'bibeln'?
En kompis till mig hade fått en fråga om vad namnet Bibel egentligen betyder. Finns det något svar på det?

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Vem delade in bibeln i verser?
Bibelns böcker kan ju knappast ha skrivits indelade i numrerade verser. När började man strukturera upp böckerna på det viset och vem eller vilka gjorde det?

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.