Följ Bibelfrågan på Facebook

Serafer

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Var i Bibeln kan jag läsa mer om seraferna? (R.S.)

"Serafer" är ett hebreiskt ord, (seraphim), som bara förekommer på ett enda ställe i bibeln, och det är i berättelsen om hur Jesaja fick Guds kallelse att bli profet:

"Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de. Och de ropade till varandra: 'Helig, helig, helig är Herren Sebaot!Hela jorden är full av hans härlighet.' Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök..." (Jes 6:1-4)

Exakt vad seraferna är för någonting framgår ingenstans. Serafer är kort och gott - serafer. Det råder en viss osäkerhet om varifrån ordet kommer, men det anses att det härstammar från det hebreiska ordet saraph, som betyder "brinna" eller "glöda" (vilket innebär att seraphim bokstavligen skulle betyda "de brinnande" eller "de strålande"), men det kan också härröra från ett arabiskt ord som betyder "hög" eller "upphöjd".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns det liv i rymden
Säger bibeln nånting om ifall det finns liv på andra ställen i universum än på jorden?

Änglarna i bibeln
Vad står det i Bibeln om änglarna? Jag skulle vilja ha tips på några olika ställen som beskriver hurdana änglarna är, osv.

Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

Förklaring till Jesu förklaring
Hur ska man tolka det som hände på Förklaringsberget när Jesus träffade Moses och Elia?

Skyddsänglar
Vad säger bibeln om skyddsänglarna? Jag har letat i bibeln men inte kunnat hitta någonting om skyddsänglar.

Fler himmelsfärder i bibeln?
Berättar inte bibeln om fler himmelsfärder än Jesus? Elias, till exempel? Hur kunde då Jesus säga att ingen farit upp till himlen före honom?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.