Följ Bibelfrågan på Facebook

Silvertråden

Bibelfrågan: Frågor och svar

Detta är ett poetiskt sätt att beskriva hur allt som är värdefullt för oss blir till noll och intet när vi dör.

Fråga: Jag har hört att det talas om en silvertråd som ska vara det som håller anden och den fysiska kroppen samman. När den går av, dör man! Stämmer det att det står i Bibeln om denna? (S.)

Uttrycket kommer från Predikarens 12:e kapitel:

"Tänk på din skapare i din ungdom... innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunnshjulet går i bitar; då stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung, och livsanden återvänder till Gud, som gav den" (Pred 12:1,7)

"Silvertråden" som slits av är ett bildligt uttryck, liksom "guldskålen" som brister, "kruset" som krossas och "brunnshjulet" som går i bitar.

Alltsamman är bara ett sätt att beskriva hur allt som är värdefullt för oss blir till noll och intet när vi dör - när allting återvänder dit varifrån det kommit.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

När börjar livet?
Vårt 'jag', vår personlighet, börjar utvecklas i samma stund som våra celler börjar registrera intryck

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

När kom den korsfäste brottslingen till paradiset?
Om man inte uppstår förrän när Jesus kommer tillbaka eller efter tusenårsriket, hur kunde då Jesus säga till brottslingen på korset bredvid honom, att han skulle komma till paradiset samma dag?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.