Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem skrev 'Sinnesrobönen'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vid våra AA-möten läser vi "sinnesrobönen" som lyder: 'Gud giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.' Jag undrar var denna bön härstammar från och vem som skrivit den. (M.P.)

Sinnesrobönen har använts inom AA (Anonyma Alkoholister) sedan mitten av 1900-talet.

Det finns flera teorier om dess ursprung, men enligt AA var det dr Reinhold Niebuhr vid Union Theological Seminary i New York som skrev den år 1932 som avslutning på en längre bön. Niebuhr ska emellertid själv ha sagt att han i sin tur hämtat den från 1700-talsteologen Friedrich Oetinger, som då skulle vara dess egentliga upphovsman.

Så småningom kom i alla fall bönen att publiceras i en liten bönbok som en dr Howard Robbins (god vän och granne till Niebuhr) gav ut 1934. Några år senare ska en tidigare AA-medlem ha visat bönen för en av AA:s grundare, Bill Wilson. Det ansågs att bönen passade väldigt bra för AA:s medlemmar, så man tryckte upp den på små kort som man skickade ut. På så sätt blev den lilla bönen en del av AA-rörelsen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Doxologin som avslutar 'Fader vår'
Jag reagerade när jag såg att slutklämmen på ”Fader vår”, "Ty riket är ditt...", saknades i den gamla psalmboken 1697. Varifrån kommer det sista tillägget?

Herrens bön: 'Fader vår'
Jag skulle gärna vilja ha "Fader vår" i några olika översättningar, eftersom jag har förstått att det finns lite olika sätt att översätta och tolka den.

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på våra böner? Varför visar han oss inte sin omtalade kärlek?

Den helige Franciscus bön
Hur lyder den helige Franciskus bön i sin helhet? Och vem var han som skrev den?

Lovar bibeln att kristna ska få alla böner uppfyllda?
Vad menar Jesus då han säger att 'om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det'?

Inleder Gud oss i frestelse?
Varför ber vi i 'Fader vår' att Gud inte ska inleda oss i frestelse? Det står ju i bibeln att Gud aldrig frestar någon.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.