Följ Bibelfrågan på Facebook

Hör Gud när syndare ber?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Alla människor har syndat och därmed har kontakten mellan oss och Gud brutits, men bibeln visar också hur kontakten med Gud kan återupprättas...

Fråga: Det står ju i Bibeln att Gud inte lyssnar till syndare. Men då är ju alla människor chanslösa eftersom alla är syndare. Eller hur? (M.L.)

Ända sedan de första människorna på jorden valde att vända Gud ryggen och själva bestämma vad som var rätt och fel, gott och ont, har människan fortsatt att bryta mot Guds bud, Guds vilja. Alla människor har syndat (Rom 3:23) och därmed har också kontakten mellan oss och Gud brutits:

"Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er" (Jes 59:2)

"Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare" (Joh 9:31)

Men bibeln visar också hur kontakten med Gud kan återupprättas...

"Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse" (Jes 55:7)

"... men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom" (Joh 9:31)

Den dag vi beslutar oss för att sluta bryta mot Guds vilja, när vi är beredda att överge våra egna vägar och gå Guds väg i stället, då hör Gud våra böner:

"Vad vi än ber om, det får vi av honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder honom" (1 Joh 3:22)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bönesvar
Varför svarar inte Gud på våra böner? Varför visar han oss inte sin omtalade kärlek?

Lovar bibeln att kristnaa ska få alla böner uppfyllda?
Vad menar Jesus då han säger att 'om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det'?

Bön enligt Guds vilja
Hur kan jag veta om jag ber i enlighet med Guds vilja för mej eller för andra?

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Kristen med dålig gudsrelation
Vad gör man när det känns som om Gud känns så oändligt långt borta, som om man har tappat kontakten?

Att be till Gud
Många ser bönen som någonting mystiskt eller gåtfullt, eftersom de inte inser att det helt enkelt handlar om att prata med Gud.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.