Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Mose hustru Sippora svart?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I 4 Mos 12:1 berättas att "Mirjam och Aron klandrade Mose för hans kushitiska hustru".

Fråga: När Mose hörde Guds röst första gången sade Gud till honom: "Ta av skorna, för marken du står på är helig". Menade han midjaniternas land? Vilket land är isåfall detta i dagens geografi? Vilken folkgrupp är midjaniterna nu? Jag har också läste att Mose hustru Sippora var en kushit (etiopier). Är midjaniter och kushiter samma folk? (H.A.)

Vad Guds ängel menade var att marken på den plats där Moses befann sig var helig, därför att han befann sig i Guds närhet. Platsen var i närheten av berget Horeb, som är detsamma som Sinai.

Det område där midjaniterna levde utgörs i dag av västra Saudiarabien, södra Jordanien, södra Israel och Sianihalvön.

Midjaniterna upphörde att existera som folk (det rörde sig ju trots allt om spridda kringvandrande nomadstammar) någon gång under Domartiden, då de assimilerades av andra folk.

Kushiterna var ett svart afrikanskt folk. Kus/Kush (av romarna kallat Nubien) motsvarar norra delen av nutida Sudan.

Tanken att Mose hustru skulle ha varit kushit kommer från en uppgift i 4 Mos 12:1. Där berättas att "Mirjam och Aron klandrade Mose för hans kushitiska hustru". Det är emellertid knappast troligt att detta omnämnande syftar på Sippora. Somliga har menat att Sippora och hennes far, Jetro Reguel, tillhörde en midjanitisk stam med ett liknande namn, kanske "Kushan". I Hab 3:7 nämns till exempel "Kushans hyddor" i anknytning till "Midjans land".

Men den troligaste förklaringen är att den kvinna som nämns i 4 Mos 12:1 inte alls är Sippora, utan en hustru som Mose tagit sig senare. Den antike judiske historikern Josefus uppger i sin "Judarnas historia" att så är fallet. Vad som ytterligare tyder på det är att Mose syskon, Mirjam och Aron, efter det att Mose lett israeliterna ut ur Egypten "talade illa om Mose på grund av den nubiska/kushitiska (båda benämningarna används i olika översättningar) kvinna han tagit till hustru".

Dels verkar det märkligt att Sippora inte skulle omnämnas vid namn utan bara kallas "Mose kushitiska hustru", dels får man utan tvekan intrycket att Mose syskon reagerar negativt på något som hänt "nyligen" och då kan det ju knappast syfta på Sippora, som han ju gifte sig med långt tidigare. Dessutom framgår det av 2 Mos 18:2 att Mose hade skickat hem Sippora och sönerna till hennes far.

Förmodligen följde hon aldrig med sin make och hans bror till Egypten då de skulle hjälpa israeliterna att fly därifrån.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hette Moses svärfar?
Funderar över Moses svärfar, vad jag kan se har han tre olika namn, Reguel, Jetro och Jeter. Hur förklarar man detta?

Moses bröder
Hade Mose några biologiska bröder? Isåfall vilka var de?

Gideon och midjaniterna
Vill fråga var Gideon med sina 300 man överraskade den främmande armén som det beskrivs i Domarboken 7.

Hur började kristendomen
Hur började kristendomen och hur hänger berättelsen om Moses i vassen samman med kristendomens uppkomst?

Vad är Harmageddon?
Förklara vad Harmageddon är. Ingen religiös församling har förklarat detta. Jag är mycket kritiskt inställd till spekulationer.

Absurt om masslakt i bibeln
Enligt 2 Krön 13:17 ska judarna ha dödat en halv miljon israeliter i ett enda slag. Detta under en tid då det varken fanns kulsprutor, kanoner eller napalmbomber. Inte ens under hela andra världskriget stupade en sådan mängd soldater i något slag.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.