Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Vad var Jesu sista ord?

Fråga: Evangelieskrivarna ger helt olika versioner av Jesus dödsögonblick och vad han sade före han dog. I Matt 27:46-50 står det: "Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: 'Eli, Eli, lema sabaktani?' ... Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan." I Luk 23:46 står det: "Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.' Och när han hade sagt detta gav han upp andan." I Joh 19:30 står det: "När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: 'Det är fullbordat.' Och han böjde ner huvudet och gav upp andan." Dessutom menar vissa att antingen Luk 23:46 eller Joh 19:30 måste ha fel, eftersom båda säger att Jesus dog efter att han sagt meningen. (R.G.)

Svar: De här olika berättelserna strider väl inte mot varandra?! Jesus sa säkert ännu fler saker medan han hängde på korset, men de olika författarna har naturligtvis återgett det som ögonvittnena berättade om (och, i Johannes fall, det han själv hörde och såg).

Så exakta minnesbilder av hur Jesus formulerade sig och i vilken ordning han yttrade vissa ord under de sista minuterna av sitt liv, kan man rimligen inte förvänta sig att något av ögonvittnena ska ha. Det är ju ett väldigt dramatiskt skeende och ett väldigt traumatiskt ögonblick för Jesu närmaste anhöriga och vänner som befann sig på avrättningsplatsen.

Det är dock uppenbart att vissa ord som Jesus sa, och vissa saker som utspelades, etsade sig fast i deras minne. Till exempel att han ropade till Gud: "Varför har du övergett mig!", att någon hämtade vinäger blandat i vatten åt honom att dricka strax innan han dog, att han slutligen ropade: "Det är fullbordat! Fader, nu lämnar jag min ande i dina händer!" - och kanske rentav ytterligare någon mening som ingen av evangelieförfattarna fick med.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skylten på Jesu kors
Överst på Jesu kors fanns en skylt där det stod angivet vilket brott han dömts till döden för. De fyra evangelisterna ger olika uppgifter om vad det stod på skylten.

Hur dog Judas?
Motsäger inte Bibeln sig själv när den lämnar två helt motstridiga uppgifter om hur Judas dog?

Varför är Johannes evangelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Inga andra klassiska grekiska verk finns bevarade i så många kopior gjorda så kort tid efter originalens tillkomst som Nya testamentets skrifter.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...