Följ Bibelfrågan på Facebook

Är sjukdomar ett Guds straff?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns inga bibelställen som säger att enskilda individers synder skulle resultera i förekomsten av specifika sjukdomar.

Fråga: Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22? (A.G.)

Nej, det kan man absolut inte göra. Texten handlar över huvud taget inte om enskilda personers synder och straff, utan om nationen/folket Israel. När ordet "du" används i texten är det alltså inte en person utan hela det israelitiska folket Mose riktar sig till (se t ex kap 28 vers 1).

Som framgår av 3 Mos 26:46, där alla de här stadgarna förekommer första gången, är detta dessutom "de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose". Och det här 28:e kapitlet redovisar de välsignelser respektive förbannelser som skulle bli följden för Israels folk om de lydde respektive bröt mot Guds vilja.

Det finns över huvud taget inga bibelställen som säger att enskilda individers synder - eller ens hela folks kollektiva brott mot Guds vilja - skulle resultera i förekomsten av specifika sjukdomar.

Däremot kan man utan tvekan säga att människors allmänna benägenhet att bryta mot Guds vilja när det gäller att vårda sin kropp och ta hand om djur och natur på rätt sätt får konsekvenser för vår hälsa.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Döva i bibeln
Vad anser bibeln om döva? Har synen på dom döva ändrats med tiden?

Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka?

Död före syndafallet
Har alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden eller existerade det sjukdomar och död även före Adams och Evas val att bryta mot Guds vilja?

Lidande och ondska
Kan alla uttryck för vad vi anser vara ondska kopplas till syndafallet?

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.