Följ Bibelfrågan på Facebook

Den sjuarmade ljusstaken från Jerusalems tempel

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den gyllene sjuarmade ljusstaken tillverkades på Mose tid för att stå i tabernaklet under israeliterna vandring mot Kanaans land.

Fråga: Vad hände med den stora ljusstaken som fanns i israeliternas första tempel? (F.E.)

Det finns lite olika teorier om vad som hände med den gyllene sjuarmade ljusstaken, menorah, som tillverkades redan på Mose tid för att stå i tabernaklet under israeliterna vandring mot Kanaans land. Den skapades av konsthantverkaren Besalel av Juda stam. (Bibeln berättare att det var Gud själv som utsåg Besalel och "[fyllde] honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, så att han [kunde] tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags arbeten".)

En uppfattning är att denna ljusstake, som Besalel gjorde i rent guld, blev förstörd eller försvann redan i samband med den babyloniska belägringen av Jerusalem på 500-talet. Det anses att om den hade följt med de landsförvisade judarna till Babylon, så skulle Hesekiel ha nämnt den.

En rabbinsk tradition säger emellertid att Besalels menorah gömdes undan och senare togs fram igen när de landsförvisade judarna återvände efter tiden i Babylon. Den placerades då i det återuppbyggda templet. Sedan ska enligt vissa uppgifter Antiochos Epifanes ha tagit med sig den efter skövlingen av Jerusalem och templet på 100-talet f Kr.

Enligt traditionen ska sedan mackabeerna ha tillverkat nya heliga föremål, bland annat en ny menorah att ha i templet. Den första kopian ska - på grund av brist på pengar - ha tillverkats av järn. Därefter gjorde man en av silver och slutligen en ny av guld som placerades i templet - och fanns där då den romerska armén under Titus förstörde och plundrade Jerusalem år 70.

På Titus triumfbåge i Rom finns en relief som visar hur de romerska styrkorna återvänder i triumf med bytet från skövlingen av Jerusalem. Bland annat bär de på den menorah de tagit därifrån. Det skulle då ha varit den kopia som mackabeerna tillverkat. På detta tyder också det förhållande att ljusstaken på Titusbågens relief har åttakantig fot, medan Besalels menorah ska ha stått på en trefot.

Den ljusstake som romarna tog med sig blev enligt historikern Edward Gibbon kvar i Rom i 400 år, varefter den tillsammans med andra saker som tagits från templet lastades ombord på ett fartyg för att fraktas till Kartago "av en barbar... den högmodige vandalen". De tolv fartyg som ingick i flottan drabbades emellertid av en storm på vägen och det fartyg som fraktade relikerna från templet gick under. Hela lasten - inklusive den gyllene ljusstaken - gick förlorad.

Frågan är om Gibbons källor är trovärdiga. I annat fall kan denna sjuarmade ljusstake finnas kvar i Rom. Det är tydligen den uppfattning som den israeliske ministern Shimon Shetreet hade då han 1996 bad påven Johannes Paulus II hjälpa honom att undersöka om den gyllene ljusstaken kunde finnas bland skatterna i Vatikanens källarvalv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken.

Var finns stentavlorna med Tio Guds bud?
Har man hittat stentavlorna med de tio budorden och var de i så fall finns förvarade någonstans?

Vad hände med Moses stav?
Vad hände med Mose stav som han använde när han utförde underverken inför den egyptiske farao?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.