Följ Bibelfrågan på Facebook

Sju nådegåvor?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vilka är de sju andliga nådegåvorna? (V.E.)

Bibeln talar inte om några sju nådegåvor (Paulus nämner t ex i 1 Korintierbrevet 12:1-12 nio specifika nådegåvor), utan det är en senare uppfattning som utvecklats av kristna tänkare.

Katolska kyrkans katekes talar t ex om vishet, förstånd, rådgivning, styrka, kunskap, fromhet och gudsdyrkan som de sju andliga gåvorna. Men i själva verket finns det förmodligen ingen gräns för vilka gåvor Gud kan förse en männska med.

Jag föreslår att du läser några tidigare svar ur Bibelfrågans arkiv (se länkar nedan), så tror jag att du får svar på alla funderingar om Guds andes verksamhet i vårt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De andliga nådegåvorna
Hur många andliga nådegåvor finns?

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande?
Bibeln säger att förutsättningen för att någon ska kunna uppstå till evigt liv är att hon har Guds ande inom sig. Den heliga anden utgör vår garanti för evigt liv.

Andedop och tungotal
Tungomålstalet har för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt.

Jesus och tungotal
Talade Jesus i tungor?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Guds ande och olika kyrkor
I många församlingar kan man uppleva Guds andes närhet i lovsånger och tungotal, men i andra är det nästan tyst. Varför saknas den helige ande i en del församlingar?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.