Följ Bibelfrågan på Facebook

Sjuttiosju eller sjuttio gånger sju?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När den judiska översättningen till grekiska av Gamla testamentet (Septuaginta) gjordes, översatte man 1 Mos 4:24 - där det talas om att Lemek ska hämnas 'sjuttiosju gånger' - med exakt samma uttryck som Jesus använde i sitt svar till Paulus.

Fråga: Hur kommer det sig att man i nya bibelöversättningen har ersatt sjuttio gånger sju med sjuttiosju? (Hur gånger man skall förlåta.) (R.E.)

Den grekiska formuleringen hebdomekontakis hepta kan översättas på båda sätten.

Jesu lärjunge Petrus frågar honom om man ska förlåta en människa "sju gånger" - heptakis på grekiska. Ändelsen kis ("gånger") kan liksom på svenska betyda både "tillfällen" och "multiplicerat med". Här, i Petrus fråga i Matt 18:21, betyder det naturligtvis inte "multiplicerat med", utan är synonymt med "tillfällen". Petrus undrar alltså om man ska förlåta en människa "vid sju tillfällen", "sju gånger".

När Jesus svarar att det inte räcker med "sju gånger" - heptakis ("vid sju tillfällen") - utan att man ska förlåta "sjuttio-gånger" "sju" - hebdomekontakis hepta - kan det tolkas antingen som "sjuttio gånger (dvs vid sjuttio tillfällen, sjuttiofaldigt) och sju" (= 77) eller "sjuttio gånger (dvs multiplicerat med) sju" (= 490).

Det främsta skälet till att det förstnämnda (77 gånger) är troligare, är att Jesus rimligen bör ha använt ordet "gånger" i samma bemärkelse då han svarade som Petrus gjorde då han ställde frågan.

Ett annat skäl är att när den judiska översättningen till grekiska av Gamla testamentet (Septuaginta) gjordes, översatte man 1 Mos 4:24 - där det talas om att Lemek ska hämnas "sjuttiosju gånger" (dvs 77-faldigt) - med exakt samma uttryck som Jesus använde i sitt svar till Petrus, nämligen hebdomekontakis hepta.

Ett tredje skäl är att Jesus mycket väl kan ha haft just detta bibelställe om hämnd i åtanke och velat understryka att för hans efterföljare handlade det i stället om att alltid förlåta.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Måste man förlåt alla?
Måste man som kristen förlåta även den som inte ber om förlåtelse eller ens ångrar sig?

Skenheliga kristna
Varför är många kristna så skenheliga? De låtsas vara moraliskt högtstående på alla sätt, men i verkligheten är de själva inte ett dugg bättre än andra.

Bön och bönesvar
Vad säger bibeln om trons makt, böner och bönesvar? Besvarar Gud alla böner?

Räcker det att bara tro?
Det sägs att man bara behöver tro på Jesus för att få evigt liv? Men vad är tro utan gärningar?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.